Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Naleving cao bij Grh. Groenten en Fruit

De vernieuwde cao in de Groothandel Groenten en Fruit is nog maar pas enkele maanden van kracht maar toch is er aanleiding om de leden te polsen over nakoming van die nieuwe afspraken. Is de loonsverhoging op tijd betaald of wat merk je van verruiming van roosters e.d.?

De looptijd van de cao vordert gestaag en we willen graag weten wat er in de praktijk van (nieuwe) cao-afspraken terecht komt.

Slimmer en gezonder rooster

Met name 1 cao-afspraak springt dan in het oog. Die gaat over de pilot "slimmer en gezonder roosteren". Werkgevers zeiden tijdens het cao-overleg in het rooster meer ruimte te willen om in de bedrijfsvoering beter te kunnen omgaan met de benodigde personele inzet, zowel in rustige tijden als tijdens drukke tijden (bijv. periodes waarin wordt geoogst). Tijdens het overleg hebben we kaders gesteld om er voor te zorgen dat je niet lukraak kan worden ingeroosterd maar ook de mogelijkheid om 'nee' te zeggen. In artikel 12b van de cao is precies opgenomen wat met die pilot is bedoeld.

Is jouw rooster aangepast?

Zo ja, hoe verloopt dat in de praktijk, is verteld dat het om een pilot gaat en heb je de mogelijkheid gehad te weigeren?
Graag krijgen we op deze vragen antwoord omdat we goed willen volgen hoe met die afspraak wordt omgegaan. Dat is van belang omdat het onderwerp weer op de cao-tafel terug gaat komen. We willen weten hoe noodzakelijk deze pilot nou echt was en hoe serieus werkgevers met de afspraken omgaan. Deze vragen stellen we ook uitdrukkelijk aan leden van een Ondernemingsraad omdat deze een belangrijke rol vervult bij roosterwijzigingen!

Maar we zijn ook benieuwd hoe andere cao afspraken zijn nagekomen. Bijvoorbeeld of de loonsverhoging per 1 oktober 2017 en 1 januari 2018 netjes is doorgevoerd en of er in het bedrijf al is gecommuniceerd dat er binnenkort van de seniorenregeling (80% werken-92,5% salaris-100% pensioenopbouiw) gebruik kan worden gemaakt. Zie daarvoor artikel 29b van de cao.

Met welke afspraken zijn wij bezig?

Paritaire commissie: pilot "slimmer en gezonder roosteren"

We hadden afgesproken dat we de pilot "slimmer en gezonder roosteren" met het GroentenFruithuis zouden monitoren.
Werkgevers moeten het melden als zij van deze pilot gebruik willen maken. Als paritaire commissie moet je die deelname eerst weten om vervolgens te kunnen zien hoe het in de praktijk werkt. Wat blijkt, nog geen enkel bedrijf heeft zich gemeld. Dat is opmerkelijk, maar daarvoor kunnen meerdere redenen zijn. Bijvoorbeeld dat men met de aanmelding wacht tot het moment dat de roosters in verband met drukte aangepast gaan worden maar misschien wil men er wel helemaal niet aan beginnen, bijvoorbeeld omdat men de periode van de pilot (1 jaar) te kort vindt.
Hoe dan ook, het is uiterst interessant om te zien hoe groot de noodzaak van deze pilot nou werkelijk was.

Internationale collegialiteit

Werkgevers hadden toegezegd een project van CNV Internationaal te steunen. Dat is nu helemaal rond en daar zijn we erg blij mee. Werkgevers steunen een project van CNV Internationaal in Benin. Door deze bijdrage worden (groente)boeren in dit land geholpen met verbetering van hun productiekennis, boekhouding en organisatie. De doelgroep bestaat uit 271 boeren, waarvan 51 vrouwen. Samen met lokale partners zorgt CNV Internationaal er voor dat het geld ook alleen aan dit doel wordt besteed en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen! Door vriend en donateur te worden kan jij CNV Internationaal ook steunen. En omdat CNV Internationaal  een ANBI is mag je jouw gift ook als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Kijk voor meer informatie op: www.cnvinternationaal.nl

Actualiseren en moderniseren van het functiehuis- en handboek

Er wordt nog deze maand begonnen met de realisatie van dit belangrijke onderdeel van de cao. Het gaat tenslotte om jouw functie en de waardering (loon) welke daaraan gekoppeld is. CNV Vakmensen neemt actief deel aan dit proces. Zo maken we deel uit van de stuurgroep maar is er ook een functiewaarderingsdeskundige van CNV Vakmensen én een kaderlid aan de werkgroep toegevoegd. Het is een heel proces maar in het najaar worden de resultaten bekend.

Heb je nog vragen?

Mail die dan aan Arie Kasper, jouw bestuurder in deze sector. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl
Bij dringende vragen kan je hem ook bellen. Het telefoonnummer is 06-13208402. Dit emailadres kan je ook gebruiken om door te geven wat er tot dusver van de cao afspraken terecht is gekomen. Maak er alsjeblieft gebruik van!.Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid