Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden akkoord met eindbod Grh. groente en fruit

Een meerderheid van de leden die in een groothandel in groente en fruit werkt heeft ingestemd met het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao. Ook de leden van de andere vakbonden hebben in meerderheid ingestemd. De nieuwe cao is nu een feit.

In meerderheid akkoord:
Een flink aantal leden heeft gebruik gemaakt van het stemrecht waarmee men kon aangeven of het eindbod van de werkgevers voldoende was (of niet). Een meerderheid van die leden (66%) heeft ingestemd.

Belangrijke onderdelen in de nieuwe cao:

Salaris:
Het salaris zal nog deze maand (per 1 november) met 3% worden verhoogd. Daarnaast wordt deze maand ook
de eenmalige uitkering gestort. Let op: Het gaat om €300,- bruto, uitgaande van een werknemer die fulltime werkt.
Als je in deeltijd werkt of niet het gehele jaar hebt gewerkt, zal het bedrag naar rato zijn.
In de maand april 2020 volgt nog een verhoging van 0,5%.

Functiewaarderingssysteem:
In de loop van 2020 zal het geactualiseerde ORBA functiewaarderingssysteem worden geimplementeerd. Alle functies zijn bekekenen en waar nodig herschreven, zijn komen te vervallen of er zijn nieuwe functies ingevoerd. Er is dus weer een actueel "functiehuis". Dat is belangrijk omdat zo'n functiebeschrijving de basis is voor je huidige salaris.
En actualisering kan betekenen dat je salaris moet worden herzien. We hebben in ieder geval in de nieuwe cao laten opnemen dat een eventueel nadelig verschil tussen het (hogere) oude salaris en het nieuwe salaris wordt omgezet in een persoonlijke toeslag (PT). Deze PT groeit mee met de algemene cao-salarisverhogingen tot de (pre) pensioenleeftijd (= welvaartsvast). Zo kan je er dus niet op achteruitgaan!

Generatiepact:
In deze sector is eerder al een goed generatiepact afgesproken en daar wordt -zo blijkt- flink gebruik van gemaakt. We hebben het in de nieuwe cao weten te verruimen waardoor men sneller van de afspraken in deze regeling gebruik kan maken. De werknemers met een diensttijd van 8 jaar of meer kunnen nu deelnemen aan de seniorenregeling. Kijk in de cao voor de volledige tekst en bespreek het met je werkgever.

Looptijd:
De looptijd voor deze nieuwe cao is van 1 januari 2019 tot 1 juni 2020. Het grootste deel van die periode zit er dus al op en dat betekent dat we in het voorjaar van 2020 opnieuw met cao-onderhandelingen beginnen. Het is vrij zeker dat werkgevers weer met (mogelijk vergaande) voorstellen voor verruiming van de werktijden/roosters zullen komen maar we zullen je daar dan uitvoerig over informeren en raadplegen. Het kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn dat we weer maanden bezig zijn met overleg over dit onderwerp en andere cao-onderwerpen daar op moeten wachten. Ruim 9 maanden overleggen zoals nu het geval was mag niet opnieuw voorkomen!

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Hartekreet:
“Stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw”
. Teken de petitie op https://geenpensioenskortingen.petities.nl/Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid