Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Functie ontwikkeling in Groente en Fruit Sector

In het cao-akkoord hebben we o.m. afspraken gemaakt over een onderzoek naar de functies in deze sector. Omdat er veel is veranderd moeten sommige functies worden herschreven. Maar er kunnen ook functieomschrijvingen vervallen, bijv. omdat de functie niet meer bestaat. We willen graag uitleg geven.

Onderzoek naar de functies in de sector

Niet zo'n sexy onderwerp maar wel belangrijk. Met deze nieuwsbrief willen we daar uitleg over geven.
Is jouw functie en die van jouw collega's wel goed beschreven? Dat is o.m. van belang omdat het een directe relatie heeft met het loon wat bij een functie past.

Waarom vindt dit onderzoek plaats?

Met behulp van een handboek kunnen functies van werknemers worden ingedeeld in het zgn. functiehuis en het daaraan gekoppelde loongebouw. Het zgn. ORBA systeem is daarvoor van toepassing. Het nu bestaande functieraster en bijbehorend handboek met de functie-omschrijvingen zijn verouderd. De zgn. referentiefuncties en -omschrijvingen zijn niet altijd herkenbaar en sluiten niet goed aan bij vandaag de dag. Wij denken ook dat er een aantal functies ontbreekt. Dat maakt het indelen van medewerkers lastiger.

De laatste keer dat er naar werd gekeken was in 2008 (functies toegevoegd) maar echt groot onderhoud vond in 2002 plaats. In de tussentijd is de sector veranderd en de werkzaamheden van de mensen in de bedrijven dus ook. De laatste jaren zijn er m.n. ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en integratie van de keten geweest. Cao-partijen streven ernaar dat er na dit onderzoek een handboek beschikbaar is waarmee de bedrijven weer op een goede manier werknemers kunnen indelen in het functieraster. De resultaten van het onderzoek zullen er niet toe leiden dat werknemers er op achteruit gaan in financieel opzicht.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Werkgevers en bonden hebben voor de begeleiding van het onderzoek een stuurgroep ingesteld. In de stuurgroep is CNV Vakmensen vertegenwoordigd. De stuurgroep houdt het onderzoek in de gaten en neemt de formele beslissingen. Daarbij wordt geluisterd naar advies van de werkgroep. De werkgroep bestaat uit vier HR-managers van bedrijven, een ORBA-functiewaarderingsspecialist van FNV en één van CNV Vakmensen en een kaderlid van CNV Vakmensen. De werkgroep is betrokken bij de inhoudelijke kant van het onderzoek. Denk hierbij aan de keuze voor de referentiefuncties, advies over de inhoud en herkenbaarheid en bruikbaarheid van de functieomschrijvingen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

 In het functieraster (pagina 42 van de cao) staan nu 45 functies. Al deze functies worden bekeken en er wordt onderzocht welke functies niet meer kloppen en welke functies toegevoegd kunnen worden aan het raster. Het onderzoek bestaat uit enkele onderdelen, waaronder een enquête. De enquête wordt verspreid onder de bedrijven. De enquête vraagt uit welke cao-functies er binnen de bedrijven voorkomen, welke functieomschrijvingen aangepast moeten worden, enz. De resultaten van de enquête vormen het begin voor de keuze welke referentiefuncties meegenomen worden in het nieuwe functiehuis.

Uitvoering van het functieonderzoek

Op basis van de uitkomsten van het vorig onderdeel wordt er per functie een nieuwe functieomschrijving opgesteld. Deze worden in nauw overleg met de sector en de werkgroep opgesteld, o.a. door middel van klankbordbijeenkomsten met werkgevers en werknemers. Daarnaast zullen er bedrijfsbezoeken plaatsvinden. 

Invoering

In deze fase wordt het oude functieraster vervangen door het nieuwe functieraster. Waar nodig zullen er door cao-partijen regels worden afgesproken die een mogelijke overgang van een oude functieomschrijving naar een nieuwe functieomschrijving mogelijk maken. Om alles van kracht te laten worden zullen er workshops georganiseerd worden voor bedrijven en medewerkers. Het totale project zal naar verwachting volgend jaar zomer zijn afgerond.

Vragen?

Het is allemaal droge kost en we kunnen ons voorstellen dat meer of duidelijker informatie wenselijk is. Heb je hierover vragen of andere cao-vragen? Stuur dan een email aan Arie Kasper. Hij is jouw onderhandelaar voor de cao en lid van de stuurgroep. Emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid