Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV Vakmensen sprak met de directie van Heemskerk

Na een lange periode van uitsluitend contact via telefoon en e-mail hebben we recent een goed gesprek gevoerd met de directie van Heemskerk. We zijn geïnformeerd over de wijze waarop de firma is omgegaan met de door ons gesignaleerde onjuiste toepassing van regels en hoe men de toekomst ziet.

Alweer een jaar geleden had de toenmalige directie bepaald dat medewerkers die steeds dezelfde (terugkerende) diensten draaien en daarover structureel onregelmatigheidstoeslag (ORT) ontvingen, geen recht op die toeslag zouden hebben als ze met verlof zijn. De arbeidsvoorwaarden werden daarmee eenzijdig gewijzigd. Er was wel sprake van een afbouwregeling waar ook de Ondernemingsraad bij betrokken was.

Verweer

CNV Vakmensen is daartegen in verweer gekomen en de regeling is uiteindelijk teruggedraaid. Onze juriste kon aantonen dat de toepassing van de regels onjuist was en dat is uiteindelijk ook ingezien. Heemskerk had daar wel een iets andere mening over maar heeft vervolgens correct gehandeld door het personeel te informeren en de wijziging terug te draaien.

Nieuwsbrief juni

In de maand juni van dit jaar zonden we je al een nieuwsbrief waarin we dat konden melden. Daarin stond ook een oproep aan de leden als de terugbetaling niet netje was verlopen. Voorzover we nu weten is het goed gegaan maar we zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor nader contact, ook over dit onderwerp.

Nieuwe cao

In de nieuwe cao is afgesproken dat een bedrijf zich bij een cao-commissie kan aanmelden voor een project waarin qua roostering flexibeler met de inzet van de medewerkers kan worden omgegaan. De interesse voor dit project bestaat ook bij de directie van Heemskerk maar of dit werkelijk zal leiden tot deelname is nog niet duidelijk. Bij een bedrijf van deze omvang zou het naar onze mening juist goed zijn als er tot deelname wordt besloten. Er kan dan in één klap veel informatie worden verkregen over de vraag hoe de medewerkers de meer flexibele inzet ervaren.

Toekomst

We hebben begrepen dat de nieuwe directie van de firma hard aan de weg timmert om groei te realiseren. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend en natuurlijk ook goed voor de werkgelegenheid. Maar toch, door de toenemende automatisering en robotisering zal dat niet tot alleen maar nieuwe banen leiden. Het aantal flexibele krachten kan wél afnemen en dat is ook goed nieuws. We willen die ontwikkeling graag op de voet volgen.
Wij willen het liefst een 1 of 2 jaarlijks onderhoud met de directie. Het is een groot bedrijf en CNV Vakmensen wil altijd de belangen van haar leden zo goed mogelijk behartigen. Korte lijntjes met de directie kunnen daar aan bijdragen!

Meer informatie

Misschien heb je behoefte aan meer informatie over de cao of heb je vragen over jouw werk. Neem dan contact op met Arie Kasper, jouw bestuurder voor deze sector en dit bedrijf. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid