Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg Grh. Groente en Fruit vlot niet

Werkgevers Grh. Groente en Fruit vragen veel maar bieden weinig. Dit is een heel korte samenvatting maar wel realiteit. Werkgevers zijn de vakbonden met hun loonbod in enige mate tegemoet gekomen maar er is nog geen sprake van een onderhandelingsresultaat, laat staan een cao-akkoord.

Dit is een tussentijds verslag van het cao-overleg.

Waar gaat het om: De werkgevers komen de vakorganisaties zeer beperkt tegemoet in de voorstellen welke door de bonden zijn ingediend. En als we daarmee akkoord gaan zal er in de bestaande arbeidsvoorwaarden weinig veranderen. Gezegd moet worden dat de werkgevers ons met een beter loonbod tegemoet zijn gekomen maar het zal toch echt van de overige afspraken afhangen of wij dat de leden kunnen voorleggen. Er zijn meer onderwerpen waarover we niet zijn uit gediscussieerd. Zo houden werkgevers er aan vast dat werknemers tot hun 58e niet moeten worden uitgezonderd bij het maken van overuren (is nu 50 jaar) maar het onderwerp waarop het overleg zich toespitst betreft de inzetmogelijkheden van de medewerkers.
Grote werkgevers hebben er kennelijk veel belang bij om een bredere inzet van werknemers mogelijk te maken. Men noemt dat:

Gezond roosteren: In het laatste cao-overleg bleven werkgevers vasthouden aan hun dringende wens voor optimale inzetmogelijkheden van medewerkers. In de praktijk kan dat bijvoorbeeld neerkomen op langere werkweken als daar qua werkaanbod vraag naar is of juist kortere als er geen piekmomenten zijn; Vaker werken op zaterdagen maar nauwelijks (extra) worden beloond, etc. Dat brengt privé meer onzekerheid met zich mee maar het kan ook betekenen dat het inkomen schommelt naar mate er in een periode veel of juist weinig is gewerkt.

Gezegd moet worden dat het niet de hele sector betreft. Deze werkgeverswens betreft een beperkt aantal met name te noemen bedrijven (5 tot 7) waarin ook een Ondernemingsraad meedenkt.  Maar omdat juist bij deze bedrijven een groot deel van de totale werknemerspopulatie in de sector werkzaam is heeft invoering van deze roosters al direct een forse impact. Reden waarom de vakorganisaties er niet zo maar mee akkoord gaan.

We hebben het project over “Slimmer en gezonder roosteren” uit de vorige cao aangehaald en werkgevers meegegeven dat wij de afspraken van dat project leidend zien. Alles wat men meer wil moet passend worden vergoed en bovendien willen we de schommelingen in inkomen tegengaan. In die fase van de onderhandelingen zijn we nu.

Hoe verder: Deze maand is er nog een overleg gepland. Natuurlijk hopen we er met de werkgevers uit te komen maar “vragen” en “bieden” moet dan wel in balans komen. We houden je op de hoogte!

Als je vragen hebt over de inhoud van deze nieuwsbrief kan je contact opnemen met Arie Kasper, namens CNV Vakmensen onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid