Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao overleg Grh. Groenten en Fruit begonnen

Het cao overleg met de werkgevers in de Groothandel Groenten en Fruit is van start gegaan. Tijdens dat eerste overleg hebben de sociale partners hun voorstellen ingediend en toegelicht. De loonvraag aan werknemerskant is van meet af aan duidelijk maar werkgevers hebben nog geen loonbod gedaan.

Wat dan wel?
We hebben de voorstellen doorgenomen en -waar nodig- toegelicht. Met de andere vakorganisaties heeft CNV Vakmensen de (uitzonderings-situatie) van de chauffeurs opnieuw aangehaald. Voldoen de huidige cao-afspraken nog wel voor juist deze groep medewerkers? Maar ook hebben we gekeken naar de afspraken uit het vorige cao-akkoord.
Daarbij viel het op dat de deelname aan het generatiepact (80% werken, 92,5% salarisbehoud en 100% pensioenopbouw) erg hoog is. Dat is goed nieuws en kennelijk waren veel oudere collega's er aan toe. Bovendien blijkt vaak dat het salarisverschil (netto-berekening) niet heel groot is. Laat het je in ieder geval goed voorrekenen!

Funcieprofielen:
Ondertussen wordt er al bijna een jaar gewerkt aan de herziening van de functielijst en -profielen. Er worden met o.a. personeelsfunctionarissen en medewerkers gesprekken gevoerd in grote en kleine bedrijven en op die manier wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht welke functies er zijn, wat de preciese inhoud van een functie is, welke gewijzigd of vernieuwd moet worden en welke kan vervallen. Dat is een hele klus maar voor de zomerperiode is het afgerond. In de werkgroep zit een deskundige van CNV Vakmensen maar ook een ervaren kaderlid. Als er over dit onderwerp meer nieuws is gaan we je daar goed in bijpraten want het is natuurlijk de bedoeling dat je jouw functie in de nieuwe functiebeschrijving herkent. 

Pensioen:
Over jouw pensioenregeling is in december weer het nodige besproken. Met ingang van 1 januari jl. is de pensioenopbouw verlaagd van 1,84% naar 1,77%. Er was aanvankelijk sprake van een hogere premie voor een gelijke pensioenopbouw maar sociale partners willen de pensioenpremie niet verhogen omdat deze al vrij hoog is. De vakorganisaties vrezen nl. dat een verhoging van de premie ten koste van de loonruimte gaat. Medio februari komt er een nieuwsbrief vanuit het bestuur van het pensioenfonds waarin de achtergronden nader worden uitgelegd. Voor meer informatie en vragen zie de site: www.bpfavh.nl

Werkgevers aan zet:
Er is door werkgevers (nog) geen loonbod gedaan. De werkgeversvoorstellen hadden o.a. betrekking op een grotere mate van flexibele inzet en verhoging van de leeftijd waarop je niet meer verplicht bent om overwerk te doen (nu 50 jaar). Omdat de werkgeversvoorstellen niet waren uitgewerkt valt er niet veel meer over te melden. Laat ons eerst maar 'ns op die uitwerking wachten voordat we daar echt op in gaan. 

Binnen enkele weken gaan we het cao-overleg vervolgen. We houden je uiteraard op de hoogte.

Vragen of opmerkingen?
Als je vragen hebt over deze nieuwsbrief of iets op te merken, neem dan contact op met Arie Kasper, namens CNV Vakmensen de onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid