Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem over de Cao Groothandel in Eieren

CNV Vakmensen heeft na drie onderhandelingsrondes een resultaat bereikt over de Cao Groothandel in Eieren, Eiproducten en Eiproductenindustrie welke we nu ter stemming aan jou voorleggen.

Breng je stem uit!

Wanneer de leden instemmen met het resultaat dan is de nieuwe cao echt een feit. Het volledige onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage aan. Hierin tref je ook de nieuwe salaristabel en de onkostenvergoeding voor chauffeurs aan.
Als lid van CNV Vakmensen kun je hier je stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Graag ontvang ik jouw stem uiterlijk vrijdag 7 december, 12.00 uur. Hieronder volgt een toelichting op het bereikte resultaat.

Looptijd

De nieuwe cao krijgt een looptijd van twee jaar: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Loonsverhoging

Tijdens de onderhandelingen stelden we vast dat de lonen vooral voor de functie/salarisgroepen 1 en 2 te dicht bij het minimumloon liggen. Voor medewerkers van 21 jaar en ouder is daarom afgesproken dat ze een vakvolwassen loon krijgen in plaats van beloning volgens de jeugdlonenschaal. Deze veranderingen leiden tot een nieuwe salaristabel; deze vind je in de bijlage.

Verhoging vanaf 1 januari 2019

Iedere functiegroep gaat er per 1 januari 2019 minimaal 2% in loon op vooruit. De functiegroepen 1 en 2 krijgen de hoogste verhoging, te weten 5,96% en 3,78%.

Op welke loonsverhoging jij recht hebt per 1 januari 2019 kun je zien in de salaristabel in de bijlage. Kijk naar het salaris wat je op dit moment krijgt. In rood staat aangegeven welk salaris je ontvangt per 1 januari 2019. In groene cijfers zie je de verhoging in procenten. Wanneer je in functiegroep 1 zit, ouder bent dan 23 jaar met meer dan twee functiejaren, krijg je dus een salarisverhoging van 5,96%. Procentueel hebben 21-jarigen de hoogste verhoging, maar dit komt door de afschaffing van de jeugdlonen voor die leeftijdsgroep.

Verhoging vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 krijgt iedere werknemer een verhoging van 2,25%. De totale loonverhoging is afhankelijk van de functieschaal waarin je zit, maar is dus minimaal 4,25% in twee jaar. Deze kan oplopen tot een verhoging van 8,21% als je werkt binnen functiegroep 1.

Toeslagen

De toeslagen voor zon- en feestdagen en de zaterdagmiddagtoeslag worden verlaagd. Vanaf 1 januari 2019 zal de zon- en feestdagentoeslag worden teruggebracht van 250% naar 225% en vanaf 1 januari 2020 van 225% naar 200%. Maar als je meer dan 80 uur in een kalenderjaar op een zon- of feestdag werkt dan heb je na 80 uur weer recht op een toeslag van 250%. Deze afspraak geldt niet voor chauffeurs.

Voor hen worden de zon- en feestdagentoeslag ook in twee jaar teruggebracht naar 200%. Maar chauffeurs krijgen een nieuwe onkostenvergoeding die lijkt op de vergoeding voor chauffeurs die vallen onder de TLN-cao (beroepsgoederenvervoer). Deze vergoeding is aanmerkelijk hoger dan de huidige vergoeding. In de bijlage staat hoe de opbouw is van deze onkostenvergoeding.

De zaterdagmiddagtoeslag wordt per 1 januari 2020 gelijkgetrokken met de zaterdagochtendtoeslag en is dan 150%.
Goed om te weten: het werken op zaterdag, zondagen of feestdagen is altijd vrijwillig. Jouw werkgever kan je hiertoe niet verplichten. Daarnaast wordt er op dit moment maar beperkt en op zon- en feestdagen gewerkt en dat blijft zo.

Opleiding en ontwikkeling

Werknemers die 5 jaar werken bij dezelfde werkgever in deze sector kunnen een EVC-traject volgen. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Als je geen diploma’s hebt maar wel kunt aantonen dat je beschikt over bepaalde vaardigheden dan kun je dit officieel laten vastleggen.

Gedurende de looptijd van de nieuwe cao bespreken werkgevers en vakbonden nut en noodzaak van opleidingen en individuele ontwikkeling van medewerkers om zo het thema duurzame inzetbaarheid inhoud te geven. Mocht je nog vragen hebben over het onderhandelingsresultaat, stel deze dan gerust en stuur mij een mail. 

Job Marskamp,
bestuurder CNV Vakmensen
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl
M 06 2390 9865
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid