Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Beter onderhandelingsresultaat Cao GH Eieren

Na de afwijzing van het vorige onderhandelingsresultaat zijn we opnieuw met werkgevers om de tafel gegaan. We hebben jullie arbeidsvoorwaarden nog iets beter kunnen maken. Jullie kunnen opnieuw stemmen over dit nieuwe resultaat waarna duidelijk wordt of dit uiteindelijk jullie cao wordt.

Allereerst komt er een nieuwe salaristabel voor chauffeurs. De huidige schalen V-1 en V-2 vervallen. Daarvoor in de plaats komt er een C-schaal.
De C-schaal is gebaseerd op de oude V-2 schaal: het loon in die schaal gaat per 1 februari met tenminste 2% omhoog. Vervolgens wordt de salarisschaal met de bijbehorende periodieken verhoogd met een bedrag van 75 euro. Dit is aangepast in de nieuwe salarisschaal, zie hiervoor de laatste kolom van Bijlage 1 (schaal C). Op 1 januari 2020 gaat het loon nogmaals met 2,25% omhoog. In Bijlage 1 kun je zien wat dit voor jouw salaris betekent.

Stemming door leden van CNV Vakmensen
Wanneer de leden van CNV Vakmensen instemmen met het hernieuwde resultaat dan is de nieuwe Cao Groothandel in eieren, eiproducten en eiproductenindustrie een feit. Ik leg dit resultaat dan ook positief aan jullie voor. Klik hier om als lid jouw stem uit te brengen. Om te stemmen heb je je postcode en huisnummer nodig. Stel jouw postcode is 1111AA en jouw huisnummer is 2, dan voer je bij de stemming in: 1111AA2 om verder te gaan. Je kunt tot en met 14 februari stemmen.
Wanneer de leden van CNV Vakmensen het resultaat afwijzen, volgt er waarschijnlijk weer een periode zonder collectieve arbeidsvoorwaarden en gaan de afgesproken loonsverhogingen niet door.
Onderstaand de afspraken uit het hernieuwde resultaat op een rij.

Looptijd
De nieuwe cao krijgt een looptijd van twee jaar: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
Afstand van het minimum
De huidige lonen, vooral voor de functie-/salarisgroepen 1 en 2, liggen te dicht bij het minimumloon. Voor medewerkers van 21 jaar en ouder is daarom afgesproken dat ze een vakvolwassen loon krijgen in plaats van beloning volgens de jeugdlonenschaal. Deze veranderingen leiden tot een nieuwe salaristabel. Deze vind je in Bijlage 1.
Verhoging vanaf 1 februari 2019
Iedere functiegroep gaat er per 1 februari 2019 minimaal 2% in loon op vooruit. De functiegroepen 1 en 2 krijgen de hoogste verhoging, te weten 5,96% en 3,78%.
Op welke loonsverhoging jij recht hebt per 1 februari 2019 is te zien in de salaristabel in de genoemde bijlage. Kijk naar het salaris dat je op dit moment ontvangt. In rood staat aangegeven welk salaris je ontvangt per 1 februari 2019. In groene cijfers zie je de verhoging in procenten. Wanneer je in functiegroep 1 zit, ouder bent dan 23 jaar en meer dan twee functiejaren hebt, krijg je dus een salarisverhoging van 5,96%. Procentueel hebben 21-jarigen de hoogste verhoging: dit komt door de afschaffing van de jeugdlonen voor die leeftijdsgroep.

Verhoging vanaf 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 krijgt iedere werknemer een verhoging van 2,25%. De totale loonsverhoging is afhankelijk van de functieschaal waarin je zit, maar is dus minimaal 4,25% in twee jaar. Deze kan oplopen tot een verhoging van 8,21% als je werkt binnen functiegroep 1.

Nieuwe salarisschaal voor chauffeurs Voor chauffeurs is een nieuwe salarisschaal ontwikkeld (schaal C). Het verschil tussen chauffeurs binnenland en buitenland is daarmee in de salarisschalen komen te vervallen. Uitgangspunt voor de nieuwe salarisschaal (schaal C) is de oude schaal V-2. Deze schaal wordt per 1 februari 2019 verhoogd met minimaal 2 % en vervolgens wordt elke periodiek van de schaal verhoogd met een bedrag van 75 euro. De nieuwe schaal vind je in bijlage 1; hierin zijn de verhogingen per 1 februari reeds opgenomen. Per 1 januari 2020 vindt er nog een verhoging van 2,25% plaats. Dit komt neer op een minimale verhoging van 7,3% in twee jaar voor chauffeurs.

Toeslagen

  • De toeslagen voor zon- en feestdagen en de zaterdagmiddagtoeslag worden verlaagd. Vanaf 1 februari 2019 zullen de zon- en feestdagentoeslagen worden teruggebracht van 250% naar 225% en vanaf 1 januari 2020 van 225% naar 200%. Maar als je meer dan 80 uur in een kalenderjaar op een zon- of feestdag werkt, heb je na 80 uur weer recht op een toeslag van 250%. Deze afspraak geldt niet voor chauffeurs.
  • Voor chauffeurs worden de zon- en feestdagentoeslagen ook in twee jaar teruggebracht naar 200%. Maar chauffeurs krijgen daarentegen een nieuwe onkostenvergoeding die lijkt op de vergoeding voor chauffeurs die vallen onder de TLN-cao (Beroepsgoederenvervoer). Deze vergoeding is aanmerkelijk hoger dan de huidige vergoeding. In de bijlage staat hoe de onkostenvergoeding opgebouwd is.
  • De zaterdagmiddagtoeslag wordt per 1 januari 2020 gelijk getrokken met de zaterdagochtendtoeslag en is dan 150%. Goed om te weten: het werken op zaterdag, zondagen of feestdagen is altijd vrijwillig. Je werkgever kan je hiertoe niet verplichten. Daarnaast wordt er op dit moment maar beperkt en op zon- en feestdagen gewerkt en dat blijft ook zo.

Opleiding en ontwikkeling
Werknemers die 5 jaar werken bij dezelfde werkgever in deze sector werken, kunnen een EVC-traject volgen. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Als je geen diploma’s hebt, maar wel kunt aantonen dat je beschikt over bepaalde vaardigheden, dan kun je dit officieel laten vastleggen. Gedurende de looptijd van de nieuwe cao bespreken werkgevers en vakbonden nut en noodzaak van opleidingen en individuele ontwikkeling van medewerkers om zo het thema duurzame inzetbaarheid inhoud te geven. Heb je nog vragen over het onderhandelingsresultaat, stel deze dan gerust.

Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 90 98 65 /  E j.marskamp@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid