Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voortgang bij GIL cao!

Vorige week is er weer onderhandeld over jouw cao. Daarbij is vooral gesproken over de inhoud van diverse cao-onderwerpen. De lonen zijn niet besproken omdat die onderdeel van de zogenaamde raam-cao zijn. Daarover gaan we binnenkort wel weer praten om zo een complete cao te kunnen afsluiten.

Waar staan we:
We sturen deze brief om je van het verloop van de onderhandelingen op de hoogte te brengen.
Later zullen we dieper op de besproken thema's ingaan maar dit is in het kort de stand van zaken:

Er is veel gesproken over het begrip: Duurzame inzetbaarheid en dan vooral Expeditie Fit.
Het zijn in deze cao-onderhandelingen belangrijke onderwerpen. Werkgevers delen dat en we gaan daar samen veel meer inhoud aan geven. Daarnaast komen er afspraken over een bruikbaar opleidingsaanbod welke vrijwel geheel digitaal wordt aangeboden. Een vorm van e-learning met aandacht voor de niet-vakgerichte opleidingen.
Ook is modernisering van de cao een serieus onderwerp. Zo komt er een zorgvuldige studie naar een ander systeem voor de vier werkroostersystemen in de huidige cao. Het is nu bijna onleesbaar, laat staan dat je weet wat er is bedoeld en voor wie het is bestemd. Alleen dat is al een reden om er aandacht aan te besteden. CNV Vakmensen gaat in ieder geval goed letten op de (eventuele) gevolgen daarvan voor jouw inkomen.
Enige verruiming van de bestaande 80-90-100 regeling (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw) is onderwerp van gesprek maar daar zijn we nog niet over uit. De bestaande regeling voldoet naar onze mening onvoldoende maar verruiming daarvan kost geld en we moeten op zoek naar een oplossing om het wél mogelijk te maken om eerder dan 2 jaar voor je AOW-leeftijd minder te gaan werken.
Er gaat een helpdesk voor mantelzorg ingericht worden. Daar kan jij bij deskundigen terecht met alle vragen over mantelzorg. Verder is enige verbetering van de faciliteiten voor kaderleden van de beide vakbonden een onderwerp van gesprek.

Het 3e jaar WW:
Ondertussen hebben de leden van CNV Vakmensen en De Unie informatie ontvangen over de (eventuele) reparatie van het 3e jaar WW. Dit betreft alle mensen die vallen onder deze cao. Een al langer bestaande afspraak, die nu eindelijk mogelijk wordt.
Of het ook gebeurt is aan de vakbondsleden want die hebben ook voor deze regeling het laatste woord!
We zijn in afwachting van de uitslag van de stemming. Die sluit op 24 november a.s.
Werkgevers hebben ons toegezegd mee te werken aan de eventuele premie-inning en afdracht.

Vervolg cao-overleg:
We wachten nu op een uitnodiging van werkgevers om weer te komen praten over de raam-cao. Dit is dus samen met de partijen bij de Cao Groothandel in Horecaproducten. Het is werkgevers bekend dat wij hun eerdere loonbod onvoldoende vinden en ook domweg niet willen accepteren. We zijn benieuwd en houden je op de hoogte.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kan je contact zoeken met Arie Kasper, jouw cao-onderhandelaar. Bij voorkeur via de email (a.kasper@cnvvakmensen.nl) maar bellen kan ook op nummer 06-13208402.

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid