Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stand van zaken cao-overleg GIL

CNV Vakmensen had al voorstellen gedaan en nadat in de maand oktober de voorstellenbrief van de werkgevers was ontvangen, kon er meer inhoudelijk over de verschillende thema’s in de cao worden gesproken. Eerste conclusie: Werkgevers overvragen waardoor een cao-akkoord niet snel kan worden bereikt.

Onderwerpen welke we bespreken:

Cao regelingen en de wet: Nieuwe wetgeving kan gevolgen hebben voor cao-afspraken en dan m.n. de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het gaat bijvoorbeeld om andere (tijdelijke) arbeidscontracten, maatwerkafspraken over duurzame inzetbaarheid -werkgevers kijken in het licht daarvan ook naar de inroostering- en mogelijkheden om vervroegd uit te treden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans: Wat ons betreft brengt deze wet juist weinig balans. Werkgevers willen de mogelijkheden die zij passend vinden optimaal benutten. Voor de medewerkers met een oproepcontract lag er een voorstel om de bestaande 4 dagen voor wijziging of intrekking van de werkzaamheden te verkorten naar 24 uur. Loondoorbetaling zou dan plaatsvinden bij een wijziging of intrekking van de dienst binnen 24 uur. Hieraan werkt CNV Vakmensen niet mee. In reactie op ons standpunt is het voorstel ondertussen gewijzigd naar 2 dagen.

Werkgevers spreken over piekmomenten in seizoenen en zeggen het nodig te hebben dat tijdelijke contracten van in totaal 36 maanden bij voorkeur worden verlengd tot 48 maanden. Volgens werkgevers spreken we vaak over bijbaantjes of werk wat bijv. door studenten wordt gedaan. Na overleg wordt dit mogelijk teruggedraaid naar 36 maanden maar het schetst wel de ruimte welke werkgevers zoeken.

Arbeidstijden: In 2018 / 2019 heeft de branche ervaring opgedaan met flexibilisering van werktijden door pilots uit te voeren bij enkele (grote) bedrijven. De huidige werkvenster mogelijkheden zijn niet meer noodzakelijk en vereenvoudiging lijkt voor de hand te liggen. Werkgevers grijpen dat aan om meer flexibiliteit mogelijk te maken. Op basis van de resultaten van de pilots lijkt dat geen onredelijk voorstel maar je kan naar de mening van CNV Vakmensen ook overvragen. Werkgevers vinden dat "de focus op de beloning van flexibiliteit van werknemers moet liggen in plaats van toeslagen op werken in specifieke tijdvakken”. En daarmee worden de toeslagen nu dus ook onderwerp van overleg. De mate waarin en de wijze waarop dit naar de mening van de werkgevers allemaal geregeld moet worden kan wat ons betreft nooit tot overeenstemming leiden.

Duurzame inzetbaarheid: Hoewel we nog aan het onderhandelen zijn willen werkgevers CNV Vakmensen tegemoet gekomen door mee te werken aan verruiming van het zgn. generatiepact (80-90-100 regeling) met 1 jaar. Werknemers kunnen dan 3 jaar voor het bereiken van de aow-leeftijd 80% werken tegen 90% salaris en voortzetting van pensioenopbouw (100%). Deze verruiming is mooi maar pas zeker als we een cao-akkoord bereiken!

Op ons verzoek kunnen werknemers zich straks een halve dag “in de baas z’n tijd” oriënteren of deelnemen aan een cursus welke via de werkgevers door Good Habitz wordt aangeboden. We wilden wat meer tijd maar een halve dag is een mooi begin. Het gaat dan niet om cursussen die alleen werk gerelateerd zijn, het aanbod is veel breder. Er zijn kennelijk medewerkers die een zetje nodig hebben om zich daarin te oriënteren en zo proberen we dat te bereiken. Het volgen van een cursus geeft je misschien meer mogelijkheden voor de arbeidsmarkt of je komt er achter dat je tot veel meer in staat bent dan je had gedacht. Als deze cao afspraak er komt geeft het je die mogelijkheid: Laat dat niet voorbijgaan!

Nog veel meer: Er zijn nog meer onderwerpen waarover we met de werkgevers in gesprek zijn maar dit zijn de belangrijkste en daarover loopt de discussie dus nog volop. Er staat nog niets vast. We gaan nu in een bredere samenstelling verder voor de mantel-cao en dat betekent dat we het over het inkomen en pensioen gaan hebben.

Op initiatief van CNV Vakmensen hebben de sociale partners (dus ook de werkgevers) zich bereid getoond een brief te sturen aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In gezamenlijkheid vragen we de minister maatregelen te nemen om versobering van het pensioen of verhoging van de premie te stoppen. Net als in veel fondsen in allerlei sectoren lijkt ook het Bedrijfstak pensioenfonds voor deze sector daar niet aan te ontkomen en dat willen we niet. Later deze maand besluit de minister daarover en is er een debat in de 2e Kamer. Het signaal kan maar overgebracht zijn! Maar zelf kan je ook iets doen:

“Stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw”. Teken de petitie op https://geenpensioenskortingen.petities.nl/

Vragen/opmerkingen? Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/ Daar ontmoet je leden en niet leden en proberen we antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid