Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg Grh. in Levensmiddelen vlot niet

De Cao Groothandel in levensmiddelen (GIL) had een looptijd tot 1 juli 2019. Nu heeft deze cao nawerking en dit heeft voor jou geen nadelige consequenties. Alle cao-regels blijven van kracht maar het is wél zaak dat er snel een nieuwe cao komt. Deze nieuwsbrief ls eigenlijk een voortgangsverslag.

Voortgang van het overleg
Tussen de loonvraag van de vakorganisaties en het loonbod van de werkgevers zit ruimte. Nou is dat geen nieuws maar het valt niet snel te overbruggen. Werkgevers kijken naar het totaal aan kosten welke nieuwe cao-afspraken met zich meebrengen. Dat lijkt heel logisch maar in welke mate zijn het kosten die onderdeel zijn van de loonsom? En het gaan natuurlijk ook over de pensioenproblematiek. De overgenomen adviezen van de commissie Dijsselbloem hebben gevolgen voor alle pensioenfondsen in Nederland. Het pensioenfonds van deze sector heeft inmiddels berekend wat de gevolgen voor het fonds in 2020 zullen zijn. De pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en cao-partijen moeten de pensioenregeling (inclusief de bijbehorende stijging van de pensioenpremie) meenemen in hun onderhandelingen. Moeilijke discussies en daar zijn we vooralsnog niet uit.

Cao-onderhoud
Ondertussen gebeurt en natuurlijk wel het één en ander. Zo zijn de loonschalen per 1 juli 2019 aangepast vanwege het nieuwe wettelijke minimum (jeugd)loon. Deze hebben ook gevolgen voor de loonschalen van de GIL. Concreet gaat het om lonen voor medewerkers van 20, 21 en 22 jaar in bepaalde functiegroepen in de cao. Deze moeten worden verhoogd want de cao mag natuurlijk niet strijdig zijn met de wet. 

Duurzame inzetbaarheid en scholing
Ook zijn sociale partners geïnformeerd over de voortgang van de Campagne Duurzame Inzetbaarheid. Door middel van deze campagne is er al een flink aantal werknemers over duurzame inzetbaarheid geïnformeerd en er is ook geconstateerd dat (vaak grote|) bedrijven daar flink op investeren. Dat is goed nieuws en sluit ook aan bij datgene wat CNV Vakmensen in de cao-aanpak steeds aanhaalt. Maar het kan altijd meer en beter.
Binnen de sector is ExpeditieFit ontwikkeld. Dat is bedoeld om de mensen te informeren en stimuleren om met hun eigen duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Via de website http://www.expeditiefit.nl/medewerkers/ kom je daarover meer te weten. Onderdeel van ExpeditieFit is een deal welke is gesloten met met GoodHabitz.
Dit gaat over scholingsmogelijkheden voor alle werknemers die in deze sector werken bij bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal fonds van de sector. Dit ijn Boon, Coop, Bidfood, De Kweker, Lekkerland, Makro, Plus Retail, Sligro, Spar en Groothandel Van Tol. Via GoodHabitz vindt je meer dan 100 online trainingen bestemd voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Die werkgevers willen meewerken aan jouw duurzame inzetbaarheid dus informeer hiervoor bij je leidinggevende of jouw HR- of PZ-afdeling. En als jouw werkgever er niet tussen staat is het tóch de moeite waard om eens naar die website te gaan en de mogelijkheden voor deelname met je werkgever te bespreken. Zet die eerste stap!

Bijdrage van CNV Vakmensen
CNV Vakmensen bestaat 125 jaar. Via vakbonden wilden werknemers al meer dan een eeuw geleden opkomen voor hun belangen en dat bleek succesvol. Zo zijn de achturige werkdag, de 40 urige werkweek, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) maar enkele verworvenheden welke we nu zo gewoon vinden maar vooral zijn te danken aan de inzet van vakbonden. En werken aan verbetering van de positie van de werknemers doen we nog steeds. Ook de benoemde onderwerpen voor deze sector zijn heus niet vanzelf tot stand gekomen. Het lukt niet altijd maar als je het niet aan de orde stelt.. Ter gelegenheid van het jubileum is een extra dikke jubileumeditie van ons ledenmagazine verschenen waarin veel (bekende) Nederlanders aan het woord komen. Zij spreken over hun werk, problemen en zorgen welke zij ervaren maar ook de voldoening van het hebben van werk, betaald of onbetaald als vrijwilliger. Het zal veel herkenning geven en de moeite van het lezen meer dan waard. 

Vragen/opmerkingen?
Misschien heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief wat te vragen of op te merken. Je kunt dan terecht bij Arie Kasper, onderhandelaar in deze sector. Het e-mailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl Je kan ook bellen met 06 - 1320 8402.

Je kan ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform https://www.jeachterban.nl/groothandels/ Daar ontmoet je leden en niet-leden, en wij proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid