Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelaarsakkoord nieuwe GIL cao

CNV Vakmensen heeft een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao gesloten met de werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen (GIL). Dat betekent dat er afspraken zijn gemaakt voor een nieuwe cao mits de leden er mee instemmen! Die nieuwe cao-afspraken leggen we nu aan je voor.

De meeste arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in een Groothandel in Levensmiddelen zijn geregeld in hun eigen GIL-cao maar afspraken over loonsverhoging en pensioen worden in een zogenaamde mantelovereenkomst gemaakt. Die is ook van kracht voor medewerkers in groothandels in horecaproducten.

We willen zo proberen die 2 op elkaar lijkende sectoren op deze belangrijke arbeidsvoorwaarden onderling niet uit de pas te laten lopen. Behalve dezelfde salarisverhoging wordt per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd - net als in vrijwel alle pensioenfondsen - voor beide sectoren verhoogd naar 68 jaar.

Afspraken in de GIL-cao

Looptijd

De looptijd van de cao is 2 jaar. De cao loopt van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019.

Salarisverhoging

Op 1 februari 2018 is er een verhoging van 1,75%, op 1 januari 2019 opnieuw met 1,75% en in de maand december 2018 ontvangt iedere medewerker een eenmalige uitkering van € 75,- (uitgaande van een fulltimer die het hele jaar 2018 in dienst was, deeltijders en medewerkers die nog geen heel jaar in de sector hebben gewerkt naar rato). Deze eenmalige uitkering is bedoeld als compensatie voor het gemis aan loonsverhoging in de maand januari 2018 en het gevolg daarvan voor de pensioenopbouw.

Duurzame inzetbaarheid

 Hieronder scharen we onderwerpen die te maken hebben met jouw inzetmogelijkheden in het werken in deze sector (of daarbuiten). We hebben afspraken gemaakt over scholing van de medewerkers, het fysiek optimaliseren van werkplekken (arbo!) en een studieopdracht naar mogelijkheden om (gedeeltelijk) eerder te kunnen stoppen met werken. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan de 80-90-100 regeling (80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw) wat een uitbreiding is van de seniorenregeling welke nu in de cao is opgenomen.

Expeditie Fit

 Dit hoort ook bij die maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Op de website (www.expeditiefit.nl) staan verschillende onderwerpen waar jij als medewerker je voordeel mee kunt doen. Dat gaat onder meer over langer gezond en vitaal aan het werk blijven maar ook gaan we nu informatie over mantelzorg, financiële planning en dergelijke toevoegen. Kijk er eens naar!

Roosters en dergelijke

 Het zogenaamde arbeidstijdenmanagement in deze cao is -op z’n zachtst gezegd- nogal ingewikkeld en we zien dat het niet meer goed aansluit bij de eisen van de tijd. Werkgevers vragen om meer flexibiliteit maar we hebben daar nu geen invulling aan willen geven. We gaan wél kijken naar mogelijkheden om het te moderniseren en versimpelen. En natuurlijk zal die gewenste flexibiliteit daarin een rol gaan spelen maar zover is het dus nog niet.

Voortzetting WIA verzekering

 De GIL vernieuwt de mantel voor de WIA verzekeringen van werknemers. De verzekerde leeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar.

Vakbondsfaciliteiten

 De faciliteiten voor kaderleden van vakbonden die de cao hebben ondertekend worden verruimd tot 8 dagen betaald verlof.

Jouw mening telt!

De leden van CNV Vakmensen hebben de meeste invloed bij de totstandkoming van deze nieuwe cao. Je kan je mening geven over de nieuwe cao-afspraken en als er in meerderheid wordt ingestemd is die nieuwe cao een feit. Door op deze link te klikken kom je uit op een pagina waarop je jouw stem kan uitbrengen. Doe dat dan wel voor 28 december. We kunnen dan nog voor het nieuwe jaar de uitslag van deze ledenraadpleging met je delen.

Als je vragen hebt of gewoon meer informatie wilt dan kan je een e-mail sturen. Bellen mag ook.

Arie Kasper
Bestuurder
Bereikbaar via 06-13208402 of a.kasper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid