Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Meerderheid leden stemt in met GIL-cao

De meerderheid van de leden die werkzaam zijn bij een Groothandel in Levensmiddelen hebben ingestemd met de afspraken voor een nieuwe cao. Dat betekent dat de tekst van de cao kan worden aangepast en de afspraken tot uitvoering kunnen komen.

Reacties:
De meeste leden waren positief over het onderhandelingsresultaat. Uit de reacties kan je opmaken dat leden uitzien naar een overeenkomst voor een nieuw seniorenbeleid maar ook is men benieuwd (en benauwd voor-) naar de gevolgen van de wens van werkgevers om meer flexibele inzet mogelijk te maken. Logische reacties en een appél om pas met goed overdachte resultaten voor instemming terug te gaan naar de leden.

Niet ieder lid heeft positief gereageerd. Dat heeft te maken met de –naar hun mening- geringe loonsverhoging, aanpassing van de pensioenrichtleeftijd maar ook onbegrip over de mantelovereenkomst met de Groothandel in Horecaproducten. De informatie hieromtrent gaan we komend jaar opnieuw uitbrengen.

Een paar belangrijke punten onder elkaar:

-Looptijd: De cao loopt van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019.

-Salarisverhoging: Op 1 februari 2018 is er een loonsverhoging van 1,75% en op 1 januari 2019 opnieuw  1,75%.
In december 2018 ontvangt iedere medewerker een eenmalige uitkering van €75,-  (uitgaande van een fulltimer die het hele jaar 2018 in dienst was, deeltijders en medewerkers die nog geen heel jaar in de sector hebben gewerkt naar rato).

-Duurzame inzetbaarheid: Denk aan inzetmogelijkheden in deze sector, scholing van de medewerkers, het fysiek optimaliseren van werkplekken (arbo!) en een studieopdracht naar mogelijkheden om (gedeeltelijk) eerder te kunnen stoppen met werken bijv. optimalisatie van de 80-90-regeling.

-Roosters e.d.: Samen met werkgevers gaan we kijken naar mogelijkheden om de roosters te moderniseren en versimpelen. Daarin speelt de door werkgevers gewenste flexibiliteit een rol en dat is een traject waarover we de leden steeds zo actueel mogelijk gaan informeren.

Deze en resterende onderwerpen staan uitgewerkt in onze eerder gezonden nieuwsbrief.

We wensen je een fijne jaarwisseling en een heel goed 2018!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid