Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Daily Fresh Food te Geleen gang van zaken

Tussenbalans Daily Fresh Food: ondernemingsraad, pensioenregeling en naleving cao. Via deze nieuwsbrief informeer ik jullie, leden van CNV Vakmensen, over de voortgang van diverse zaken betreffende Daily Fresh Food.

Ondernemingsraad
Meerdere CNV-leden hebben zich opgegeven om lid te worden van de ondernemingsraad (OR) Daily Fresh Food. Mochten er meer kandidaten zijn dan het aantal leden van de OR, dan dienen er verkiezingen plaats te vinden. Tot 18 maart aanstaande kunnen werknemers die geen lid zijn van een vakbond zich nog opgeven bij de werkgever (opgave kandidaat vrije lijst). Na deze datum wordt kenbaar gemaakt of er meerdere kandidaten zijn en zal blijken of er verkiezingen op 29 april 2020 nodig zijn, overeenkomstig de spelregels, zoals deze staan vermeld in de Wet op de Ondernemingsraden (W.O.R.). Over de verkiezingen OR Daily Fresh Food ben je geïnformeerd via jullie werkgever op 29 januari. Nadat de ondernemingsraad is vastgesteld zal ik de OR-leden, in het bijzonder de CNV Vakmensen leden, ondersteunen in hun werk. Tevens neem ik contact op met de ondernemingsraad van jullie “dochterbedrijf” Hanos. Goede samenwerking en onderlinge afstemming met de OR van Hanos is belangrijk.

Pensioenvoorziening
Het AZL te Heerlen onderzoekt jullie huidige pensioenregeling. AZL voert de bedrijfstak regeling FOODSERVICE uit. Er dient door het AZL-dispensatie te worden verleend, waardoor Daily Fresh Food een eigen pensioenregeling mag hanteren. Ik heb van enkele CNV-leden hun Uniform Pensioen Overzicht (UPO) bekeken en wacht het resultaat af van het onderzoek. Tevens bekijken specialisten van onze pensioenafdeling naar de regeling. Indien ik daar meer nieuws over ontvang, worden jullie daarover door mij geïnformeerd.

Naleving cao GIL
De cao Groothandel In Levensmiddelen had een looptijd tot 1 juli 2019. Daarna heeft de cao nawerking totdat een nieuwe afspraak is gemaakt. De nieuwe afspraken over de cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen zijn goedgekeurd en de belangrijkste afspraak is: 2,8% loonsverhoging per 1 februari 2020 (met terugwerkende kracht).
De looptijd is tot 1 juli 2020. De exacte tekst komt binnenkort beschikbaar, en dan worden diverse toepassingen door mij gecontroleerd op naleving door jullie werkgever. Ik informeer jullie hierover, en met enkele kaderleden overleg ik dan nog. Een extra voorlichtingsavond of –middag met de hoofdonderhandelaar van CNV Vakmensen (Arie Kasper) wordt georganiseerd. Kijk ook op de website: www.jeachterban.nl en zoek op cao GIL (of cao’s en vervolgens voeding à cao Foodservice).

Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op: r.jongen@cnvvakmensen.nl
Indien blijkt dat er meerdere vragen zijn, organiseer ik een informatie-bijeenkomst (bijvoorbeeld: meer uitleg over jullie
pensioenregeling).

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid