Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-proces GIL met meer vragen dan antwoorden

Na een 2e ronde praten over een nieuwe cao met de werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) zijn we nog niet veel verder. Werkgevers kwamen met hun eigen voorstellen en gaven antwoord op de voorstellen die CNV Vakmensen eerder deed. Over een loonsverhoging werd nu niet gesproken.

Afspraken over het loon

Deze cao is onderdeel van een zogenaamde mantel-cao, de cao voor de Foodservice. Daaronder valt ook de cao voor de Groothandel in Horecaproducten. We proberen zoveel mogelijk de arbeidsvoorwaarden van de cao's op elkaar af te stemmen. Dat doen we al met de loonsverhoging. Maar niet eerder dan dat we over alle andere zaken met de werkgevers een akkoord hebben bereikt kunnen we een afspraak maken over de loonsverhoging voor de werknemers die onder beide cao's vallen. En zover is het dus nog niet.

Leeft duurzame inzetbaarheid op de werkvloer?

Werkgevers kwamen met hun eigen voorstellen en het begrip "duurzame inzetbaarheid" voerde de hoofdtoon. Nou vinden vakorganisaties dat ook belangrijk en in de cao proberen we daar al langer goede afspraken over te maken. Ontwikkelingen in de wetgeving vragen daar ook om, bijvoorbeeld het tot steeds hogere leeftijd moeten blijven doorwerken. Nu weten we wel dat dit onderwerp de medewerkers direct aanspreekt maar er is nog zoveel meer wat onder het begrip "duurzame inzetbaarheid" valt. En daar wordt ook van jou een actieve rol in gevraagd. Bij een aantal bedrijven is al gestart met een project wat daarover gaat. We noemen dat “Expeditie Fit”.

Het werkgeversvoorstel is nu om dit bij werknemers beter onder de aandacht te brengen. Zijn we best wel met ze eens. Maar op welke manier, wie mag deelnemen en hoeveel dit dan mag gaan kosten is nog geen duidelijkheid gegeven.

Modernisering van de cao

Over zaken als inroostering, werktijden en toeslagen willen werkgevers met ons van gedachten wisselen. Een soort werkafspraak om tijdens de de looptijd van de nieuwe cao te spreken over bijvoorbeeld arbeidstijden-management, toeslagen die daar bij horen (of niet?) en dergelijke. Maar ook hoe we de cao eenvoudiger kunnen maken en arbeidsvoorwaarden beter laten aansluiten bij de wensen van de klant. Wij hebben werkgevers gevraagd om met een concreet plan van aanpak te komen.

CNV Vakmensen loopt niet weg voor deze discussie. We zijn een vakorganisatie van deze tijd en zien natuurlijk ook dat de samenleving verandert en nieuwe "eisen" stelt. De samenleving zijn wij allemaal! De mate waarin je daar in je arbeidsvoorwaarden moet meebewegen is een boeiende discussie welke we vanzelfsprekend niet uit de weg gaan. Maar eens wachten waar de werkgevers mee komen want dat is vooralsnog niet helder.

Antwoorden over de wensen van de vakorganisaties

Werkgevers zijn (nog) bepaald niet scheutig om tegemoet te komen aan de voorstellen welke wij hebben gedaan. Positief is de toezegging om medewerkers te ontwikkelen door o.m. e-learning voor de hele sector mogelijk te maken en een voorziening om mensen te adviseren hoe je goed kan worden voorbereid op "de oude dag". Komend overleg zal blijken wat er meer mogelijk is.

Vragen?

Deze nieuwsbrief is bedoeld als verslag van een lopend cao-proces. Dat proces is nog niet echt op gang gekomen maar de start is gemaakt en over een paar weken volgt er een nieuw overleg. Daarin hopen we tot concrete afspraken te komen maar hoe dan ook, we houden je op de hoogte. Als je wilt reageren of wat te vragen hebt over deze nieuwsbrief kan je die stellen aan Arie Kasper, jouw cao-onderhandelaar. Bij voorkeur per email (a.kasper@cnvvakmensen.nl) maar telefonisch mag ook (06-13208402). Geef deze informatie ook door aan jouw collega's. We zijn erg benieuwd naar de reacties van iedereen!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid