Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao overleg Grh. in levensmiddelen van start

Op donderdag 20 juli jl. is het cao-overleg met de GIL-werkgevers aangevangen. Tijdens eerder overleg in juni werd met de GIL werkgevers én de werkgevers van de GHP al gesproken over een loonsverhoging. We konden het (nog) niet eens worden en praten nu eerst verder over alle andere cao-onderwerpen.

Loon:
We spraken dus eerst over loonsverhoging. Dat is immers hét onderwerp van onderhandeling van zowel deze cao als voor de cao-onderhandelingen voor de medewerkers die bij GHP bedrijven werken. Dat willen we gelijk houden om geen grotere verschillen te creëren in beide cao’s. Deze onderhandeling met beide werkgeverspartijen heeft (nog) geen resultaat opgeleverd.

Andere onderwerpen:
Maar we gaan nu wel verder onderhandelen over tal van onderwerpen die óók met arbeidsvoorwaarden te maken hebben!

We praten dan bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid en alles wat daar onder valt. Op een goede wijze en met plezier in je werk je oude dag bereiken is het uitgangspunt en daarvoor kunnen we in de cao veel met elkaar afspreken. CNV Vakmensen wil bijvoorbeeld dat de 80-90 regeling sterk wordt verruimd en al veel eerder mogelijk wordt dan 2 jaar voor je AOW.  Maar ook willen we een persoonlijk budget om opleidingen te bekostigen. Ook al zijn dat opleidingen die niet direct met je huidige werk te maken hebben maar waar je dus zelf over kan beslissen. Voor onze volledige voorstellenbrief kan je kijken op onze site (cnvvakmensen.nl) of een mail sturen aan Arie Kasper, onderhandelaar in deze sector.

In deze eerste bijeenkomst hebben werkgevers- en werknemerspartijen de voorstellen uitgewisseld. De gespreksonderwerpen bleken raakvlakken aan beide zijden van de tafel te hebben en deze eerste bijeenkomst verliep in goede sfeer. Omdat nu de vakantieperiode aanbreekt en de werkgevers pas eind augustus weer bijeen kunnen komen, is besloten het cao-overleg in september te hervatten. We houden je op de hoogte!

Meer informatie:
Mocht je meer informatie wensen over de inhoud van deze nieuwsbrief kan je je richten tot Arie Kasper. Bij voorkeur via de email (a.kasper@cnvvakmensen.nl) maar telefonisch kan ook. Het telefoonnummer is 06-13208402.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid