Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Bijeenkomsten DC Putten en DC Kapelle

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest, georganiseerd door CNV Vakmensen en RMU Werknemers, voor medewerkers die geraakt worden door het besluit van Emté dat DC’s, hoofdkantoor en Vleescentrale worden gesloten. Hiermee verliezen 367 mensen hun baan.

Met de aankondiging van Sligro van de verkoop van Emté aan Jumbo/Coöp is zowel bij medewerkers als bij vakbonden de indruk gewekt dat alle onderdelen die werkten voor de winkels, overgingen naar één van beide kopers. Wij waren dan ook onaangenaam verrast met de mededeling dat dit niet het geval is. Men heeft gekozen voor een andere procedure en daarmee is de overgang van onderneming alleen van toepassing voor de medewerkers van de winkels.

Nader onderzoek heeft er niet direct toe geleid dat wij op dit moment, met de gegevens die wij nu hebben, aannemelijk kunnen maken dat voor de overige onderdelen sprake is van overgang van onderneming. We hebben er dan ook voor gekozen om de medewerkers te informeren over de begeleidingsregeling die is afgesproken met de OR en hen te wijzen op een aantal zaken. Omdat niet iedereen aanwezig was tijdens die bijeenkomsten, hieronder een kort verslag. Ook tref jullie de gegevens aan waar je met je vragen terecht kan. We hebben stilgestaan bij de gang van zaken. Voor velen van jullie voelt het onrechtvaardig omdat jullie toch lang het idee hadden dat iedereen mee zou gaan naar Jumbo of Coöp; zo kwam de aankondiging van sluiting toch onverwacht.

Voor de medewerkers in Kapelle is het zelfs op zeer korte termijn dat zij geconfronteerd worden met het verlies van hun baan. Immers, de verwachting is dat Kapelle rond 1 maart 2019 sluit. De individuele gesprekken zullen dan al in november starten omdat men rekening moet houden met de opzegtermijn. Bij een dienstverband langer dan 15 jaar is de opzegtermijn 4 maanden. Duidelijk is dat de afgesproken regeling geen slechte regeling is. Er is sprake van begeleiding van werk naar werk door een outplacementtraject, er is geld beschikbaar voor scholing en de beëindigingsvergoeding is (bij tekening van de vaststellingsovereenkomst) meer dan de wettelijke transitievergoeding. Daarnaast krijg je bij ondertekening van je beëindigingsovereenkomst binnen 12 werkdagen een tekenbonus van € 1500,-.

Wij willen jullie erop wijzen dat het overeenkomen van de beëindigingsovereenkomst een overeenkomst tussen twee partijen is. Dus niet alleen werknemer, maar ook werkgever moet zich kunnen vinden in dat wat partijen overeen willen komen. Mocht je dus zaken willen aanpassen dan heb je overeenstemming met je werkgever nodig om samen tot een nieuwe overeenkomst te komen.

We hebben herhaaldelijk gewezen op het belang om je uiteindelijk beëindigingsovereenkomst te laten controleren door een jurist van je bond, of door jouw eigen rechtsbijstandsverzekering. Heb je vragen over je ontslag, of wil je de overeenkomst laten controleren, neem dan contact op met CNV Info. Telefonisch zijn wij te bereiken op 030-751 1007; per e-mail op info@cnvvakmensen.nl Je wordt door hen gevraagd om bepaalde stukken te overleggen, zoals (kopieën) van de laatste drie loonstroken, jouw arbeidsovereenkomst, aanzeggingsbrief en beëindigingsovereenkomst. Ik zal hen nogmaals erop wijzen dat deze verzoeken haast hebben omdat het gaat om een tekenbonus.   Het is ook voor jouw collega’s van belang dat ze deze informatie hebben. Misschien is het een idee om deze brief op een prikbord te hangen zodat iedereen de tekst kan lezen.

Het aanbod om direct lid te worden en direct gebruik te kunnen maken van onze juridische dienstverlening geldt nog tot 31 december. Voor meer informatie en voordelen van het lidmaatschap CNV Vakmensen, kijk op de website https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden. Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact met mij opnemen.

Kitty Huntjens,
bestuurder CNV Vakmensen,
E k.huntjens@cnvvakmensen.nl
M 06 4782 6877

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid