Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Sector draagt fors bij aan jouw ontwikkeling!

In de cao heeft CNV Vakmensen afspraken gemaakt over een bijdrage van €500,- voor o.m. scholing en advies. Het gaat om alles wat het "welbevinden" in je werk en privé kan vergroten. Mét de werkgevers willen we je graag een duwtje in de rug geven bij je verdere (loopbaan)ontwikkeling.

Ontwikkelvouchers: In de vorm van een voucher is er € 500,- beschikbaar voor werknemers in de banden- en wielenbranche die voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam zijn bij een bedrijf welke afdraagt aan het sociaal fonds voor de sector. Dat zijn doorgaans de bedrijven die bij de VACO zijn aangesloten.
 
De gedachte van het voucher: Jezelf je leven lang ontwikkelen is belangrijk om de veranderingen te kunnen blijven overzien en te plaatsen in het perspectief van je eigen mogelijkheden en ambities. Om iedereen toegang te geven tot persoonlijke ontwikkeling kan je gebruik maken van de ontwikkelvoucher. Dat geld kan op verschillende manieren worden ingezet, o.a. op onderstaande onderdelen binnen 3 deelgebieden:
 
Inzetbaarheid
- loopbaan oriëntatie / loopbaanbegeleiding (mits NOLOC erkend)
- studiekeuze
-  voorkoming schooluitval
 
Vitaliteit
- relatie advies
- health check
- financieel advies
- cursussen/training ter bevordering welbevinden, zoals stoppen met roken etc.
 
Ontwikkeling
- scholing
- assertiviteitstraining
- mediation
- coaching
- persoonlijke ontwikkeling
- opvoedkundig advies
 
Kortom alle ontwikkelingen die welbevinden in werkomgeving en privé vergroten. Het gaat dus niet om cursussen die het bedrijf je sowieso zou aanbieden in het belang van je werk.
 
Hoe werkt het? Er zijn in totaal 100 vouchers beschikbaar, op = op. Deze worden uitgegeven op volgorde van binnenkomst. Per bedrijf zijn er maximaal 5 vouchers beschikbaar.
 
Wie vraagt aan? De medewerker vraagt een voucher aan op het moment dat hij weet wat hij/zij gaat inkopen. Hiervoor wordt het aanvraagformulier ingevuld. De medewerker ontvangt een bevestiging van de voucher. Er wordt gekeken of het bedrijf is aangesloten bij het fonds en het aantal van 100 of 5 van één organisatie nog niet bereikt is.
 
Wie betaalt de rekening? De factuur kan tot 1 maart 2019 rechtstreeks gestuurd worden naar SVOB met een duidelijke vermelding van de naam en geboortedatum van de medewerker en de gevolgde opleiding. Er wordt maximaal € 500,- vergoed. Voorwaarde is wel dat de medewerker binnen 3 maanden na afloop een bewijs van deelname of iets dergelijks overlegd. Gebeurt dit niet dan kan de gegeven subsidie worden teruggevorderd.
 
Wat als de kosten hoger zijn dan € 500,-? Er kan maximaal € 500,- worden vergoed. Is het bedrag hoger dan moet de medewerker het meerdere zelf betalen of daarover afspraken maken met de werkgever. Het betreffende instituut, coach en dergelijke kan maximaal een rekening van € 500,- indienen bij SVOB.
 
Wat als de kosten lager zijn dan € 500,-? Als de kosten minder zijn dan € 500,- worden de totale kosten vergoed. Het overige vervalt. Kost een Health check bijv. € 300,- dan wordt er ook niet meer dan € 300,- vergoed. De overige € 200,- wordt niet uitgekeerd.
 
Wanneer moet de interventie of training plaatsvinden? De interventie of training moet plaatsvinden voor 1 maart 2019, tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn. De medewerker zal deze in dat geval voor 1 maart 2019 met SVOB bespreken.
 
Wat als er 100 vouchers zijn uitgegeven? Als er 100 vouchers zijn verstrekt worden er geen vouchers meer uitgegeven. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragers worden geïnformeerd over het al dan niet toekennen van de aanvraag. Als het aantal van 100 is bereikt, zal er een nieuwsbericht verstuurd worden naar de branche waarin melding wordt gemaakt dat er geen aanvragen meer kunnen worden gedaan.
 
Wat gebeurt er als er al 5 vouchers zijn aangevraagd door collega’s uit dezelfde
organisatie? Zoals aangegeven worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. Worden er door meer dan 5 medewerkers van dezelfde organisatie vouchers aangevraagd dan komen alleen de eerste 5 in aanmerking. De overigen krijgen bericht dat het maximale aantal reeds bereikt is en kunnen dus helaas geen gebruik maken van het voucher.
 
Kom ik bij een reeds gevolgde training interventie ook in aanmerking voor een voucher?
Nee. Alleen bij een nog te starten opleiding of interventie komt je in aanmerking.
 
Aanmelden of meer vragen? Ga dan naar www.mijnbandenbaan.nl of bel naar het SVOB:
(071) 568 69 40. Op deze site vindt je meer informatie en een aanmeldformulier. Maak er gebruik van!
 
Vragen aan CNV Vakmensen? Stuur dan een mail aan Arie Kasper, jouw bestuurder in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid