Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Principe akkoord cao Banden en Wielen

CNV Vakmensen is er in geslaagd een principeakkoord te sluiten voor een nieuwe cao Banden en Wielen.

We zijn tevreden zijn over wat er is bereikt en leggen dit met een positief stemadvies aan jou voor. Hoe zien die nieuwe afspraken eruit? 

Looptijd cao

De looptijd van de nieuwe cao is 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019. Dat is 14 maanden.

Loonsverhoging

De afspraak is een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen:

 • 2,5% per 1 maart 2018
 • 1,5% per 1 februari 2019

80-90-100 regeling oudere werknemers

CNV Vakmensen heeft deze regeling vanaf het eerste moment bepleit en met ingang van de maand april 2018 wordt het ingevoerd. Vanaf je 60ste kan hiervoor worden gekozen. Je gaat dan 80%  werken, met 90% salaris en 100% pensioenopbouw.

Na 2 jaar vindt een evaluatie plaats om te kijken of het aanslaat en of we er (op deze wijze) mee verder kunnen. Uitgangspunt is dat de totale kosten 50/50 worden verdeeld tussen werkgever en werknemer. Als een medewerker hiervoor kiest doet hij in ieder geval afstand van de seniorendagen. De overige arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, gaan naar rato van de omvang van het dienstverband. De details worden de komende periode verder uitgewerkt.

Ontwikkelvouchers

Het is belangrijk jezelf je leven lang te blijven ontwikkelen. Zo kun je veranderingen overzien en je eigen mogelijkheden en ambities in perspectief plaatsen. Om iedereen op een laagdrempelige manier toegang te geven tot persoonlijke ontwikkeling kan je gebruik maken van de ontwikkelvoucher. Er komen 100 vouchers van € 500,- beschikbaar voor werknemers van bedrijven die afdragen aan het sociaal fonds voor de banden- en wielen. Dat zijn doorgaans in ieder geval de bedrijven die bij de Vaco zijn aangesloten. De voucher kan op verschillende manieren worden ingezet, onder andere op onderstaande onderdelen binnen 3 deelgebieden:

 1. Inzetbaarheid
 • loopbaan oriëntatie
 • studiekeuze
 • voorkoming schooluitval
 1. Vitaliteit
 • relatie advies
 • health check
 • financieel advies
 • cursussen/training ter bevordering welbevinden, zoals stoppen met roken etc.
 1. Ontwikkeling
 • scholing
 • assertiviteitstraining
 • mediation
 • coaching
 • persoonlijke ontwikkeling
 • opvoedkundig advies

Kortom alle ontwikkelingen die welbevinden in werkomgeving en privé vergroten.

Inzetbaarheidsdagen

Het huidige scholingsverlof (artikel 7.2) worden omgevormd naar inzetbaarheidsdagen. De medewerker heeft recht op 8 inzetbaarheidsdagen per jaar. Deze kunnen gebruikt worden om te werken aan zijn/haar duurzame inzetbaarheid. Dit kan op dezelfde deelgebieden zoals hiervoor benoemd bij het ontwikkelvoucher.

3de WW jaar

Partijen hebben afgesproken om in vervolg op de reeds gemaakte afspraak in de huidige cao het zogenoemde 3de  ww-jaar in te richten. Streven is om dit met ingang van maart 2018 te effectueren. Werknemers betalen een bijdrage uit het brutoloon die door werkgevers wordt afgedragen aan een landelijk fonds. Alle relevante informatie met betrekking tot de regeling over en de uitvoering van het derde WW-jaar is terug te vinden op de website van de Stichting PAWW maar ook op de website van CNV Vakmensen.  

Update functiegebouw

We hebben afgesproken in de komende periode te werken aan een update van het huidige functiegebouw. Ook zal er gekeken worden naar de waardering van functies. Waar nodig/gewenst zal er gebruik worden gemaakt van externe deskundigheid. Actualisatie van het functiegebouw heeft geen nadelige salarisconsequenties voor de medewerkers die al in dienst zijn.

Modernisering werktijden

Er ligt een gezamenlijke wens om de huidige regelingen omtrent werktijden en de urenbank te vereenvoudigen. Gedurende de looptijd van de cao werken partijen aan een modernisering. Daarbij zal gekeken worden naar:

 • invloed en zeggenschap over je eigen roosters en werktijden;
 • bedrijfstijden die aansluiten bij behoeftes van de klant;
 • waar mogelijk vereenvoudiging.

Actualiseren

De huidige tekst van de cao moet worden geactualiseerd aan wet- en regelgeving maar dat heeft geen inhoudelijke gevolgen voor jouw rechtspositie.

Jouw mening telt

De leden van de vakbonden kunnen zich uitspreken over dit bereikte principe-akkoord. Je kan je reactie rechtstreeks richten aan Arie Kasper, namens CNV Vakmensen onderhandelaar in deze sector. Stuur daartoe voor 4 januari a.s. een mail naar a.kasper@cnvvakmensen.nl of neem telefonisch contact op. Het telefoonnummer is: 06-13208402. Ook als je meer informatie wilt hebben kan je hem via dat emailadres of telefoonnummer bereiken.

Fijne feestdagen gewenst en een heel voorspoedig 2018!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid