Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-resultaat Banden- en wielenbranche!

CNV Vakmensen heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met de Vaco, de werkgeversvereniging voor de Banden- en wielenbranche. Dat is goed nieuws omdat het al (te) lang duurde eer we het met elkaar eens werden. Maar leden beslissen of het voldoende is. Laat weten wat je ervan vindt!

Onderhandelingsresultaat:
De cao in de banden- en wielenbranche liep op 1 maart jl. af. Het was de hoogste tijd om tot goede afspraken te komen en dat lijkt gelukt. Over een periode van 18 maanden wordt het salaris met 4,5% verhoogd en om het "verlies" aan maanden in 2019 te compenseren -na de loonsverhoging van februari jl. is de eerstvolgende loonsverhoging pas op 1 november a.s.- is er een eenmalige uitkering welke in december wordt uitgekeerd. Die eenmalige uitkering is in Euro's en dat betekent dat iedere medewerker hetzelfde ontvangt. Wel zo eerlijk. Verder is het goed te zien dat het generatiepact is verruimd maar ook zijn de ontwikkelvouchers weer in de afspraken opgenomen. Die waren in het vorige cao-akkoord een groot succes en dat herhalen we nu met het dubbele aantal!

Onderstaand de onderwerpen waarover we met de werkgevers het onderhandelingsresultaat zijn overeengekomen.

Looptijd:
1 maart 2019 tot en met 31 augustus 2020 (18 maanden).

Collectieve verhogingen: Een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen:

 • 2,0 % per 1 november 2019
 • 2,5 % per 1 augustus 2020

Eenmalige uitkering:

 • In december 2019 bruto € 175,-.

De minimumsalarissen voor APK-monteurs wordt gelijk geschaald aan het huidige niveau van de cao motorvoertuigen en tweewielers.

Generatiepact: Vanaf april 2018 is het generatiepact ingevoerd. Vanaf zijn 60ste kan de medewerker hiervoor kiezen (keuzevrijheid werknemer). Hiermee heeft hij de mogelijkheid om 80% te gaan werken, met behoud van 90% salaris en 100% pensioenopbouw.

Ontwikkelvoucher: Sociale partners stellen 200 vouchers van € 500,- beschikbaar voor werknemers in de branche die werkzaam zijn bij een bedrijf welke afdraagt aan het sociaal fonds voor de banden- en wielenbranche.

 De gedachte van het voucher: Jezelf je leven lang ontwikkelen is belangrijk om de veranderingen te kunnen blijven overzien en te plaatsen in het perspectief van je eigen mogelijkheden en ambities.

Om iedereen op een laagdrempelige manier toegang te geven tot persoonlijke ontwikkeling kunnen zij gebruik maken van de ontwikkelvoucher. Het voucher kan op verschillende manieren worden ingezet, o.a. op onderstaande onderdelen binnen 3 deelgebieden: 

 1. Inzetbaarheid
 • loopbaan oriëntatie
 • studiekeuze
 • voorkoming schooluitval
 1. Vitaliteit
 • relatie advies
 • health check
 • financieel advies
 • cursussen/training ter bevordering welbevinden, zoals stoppen met roken etc.
 1. Ontwikkeling
 • scholing
 • assertiviteitstraining
 • mediation
 • coaching
 • persoonlijke ontwikkeling
 • opvoedkundig advies

Kortom alle ontwikkelingen die welbevinden in werkomgeving en privé vergroten.

Update functiegebouw: Partijen hebben afgesproken in deze cao periode te werken aan een update en actualisatie van het huidige functiegebouw. Vervolgens zal er ook gekeken worden naar de waardering van functies.

Zij zullen gebruik maken van de externe expertise. Actualisatie van het functiegebouw zal geen nadelige salarisconsequenties hebben voor de medewerker.

Modernisering werktijden: Er ligt een gezamenlijke wens om de huidige regelingen omtrent werktijden en de urenbank te vereenvoudigen. Tijdens de looptijd van de cao werken partijen aan modernisering. Daarbij zal gekeken worden naar:

 • invloed en zeggenschap over je eigen roosters en werktijden;
 • bedrijfstijden die aansluiten bij behoeftes van de klant;
 • waar mogelijk vereenvoudiging.

Enquête: Sociale partners gaan gezamenlijk een enquête opzetten om van medewerkers te horen hoe zij aankijken tegen de volgende onderwerpen:

 • overwerk;
 • het generatiepact;
 • 3e ww-jaar.

Indien nodig wordt gebruik gemaakt van externe expertise.


Laat van je horen!
Het is belangrijk om te weten hoe de leden er over denken. Kan je instemmen met deze afspraken of heb je vragen, op- of aanmerkingen? Laat het weten en stuur een mail naar Arie Kasper, namens CNV Vakmensen onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.
Doe dat voor vrijdag 7 juni a.s.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid