Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao overleg Banden en Wielen van start

Het overleg voor nieuwe "sociale afspraken in de banden- en wielenbranche" gaat binnenkort van start. Dat betekent dat we de werkgevers voorstellen doen om de bestaande cao te verbeteren. En dat is meer dan alleen een loonsverhoging.

Raadpelging van leden:
Uit de raadpleging van de leden kwam onder andere naar voren dat men een realistische loonsverhoging wenst. De economie gaat goed en vanzelfsprekend wil men daar ook van profiteren. Maar ook wordt er aandacht gevraagd voor omstandigheden waarmee er in sommige bedrijven of lokaties gewerkt dient te worden. Een 'arbo' puntje welke heel goed in de discussie over duurzame inzetbaarheid past. Immers, als je gezond en vitaal aan de slag wilt blijven moeten de omstandigheden waaronder je werkt ook optimaal zijn. Kennelijk is dat niet vanzelfsprekend....

Uit die raadpleging kwam ook naar voren dat de beloning van de medewerkers ongelijk is. En dan ongelijk in de zin dat jonge mensen die hetzelfde werk doen als mensen die soms maar een paar jaar ouder zijn, toch aanzienlijk minder salaris ontvangen. Maar ook dat o.m. leidinggevenden geen overwerktoeslag ontvangen terwijl zij vaak 's morgens als eerste het bedrijf binnenkomen en 's avonds als laatste het pand verlaten. 

Voorstellenbrief:
In onze voorstellenbrief aan de werkgevers zijn deze onderwerpen opgenomen. Maar ook spreken we over behoud van werkplekken voor gehandicapte werknemers, een persoonlijke leerrekening voor alle medewerkers en terugdringing van flexibele contracten. De voorstellenbrief is bijgevoegd zodat je zelf kan zien welke onderwerpen CNV Vakmensen ter tafel brengt. We zullen je van het verloop van de onderhandelingen op de hoogte houden.
 
Vragen of opmerkingen?
Richt die dan aan Arie Kasper, onderhandelaar van CNV Vakmensen in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl Bellen kan ook op 06-13208402.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid