Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

60 jaar of ouder? Je mag het rustiger aan doen!

Met de afspraak over een zgn. "generatiepact" zijn we er in geslaagd met werkgevers in de Banden- en wielenbranche tot afspraken te komen over minder werken vanaf je 60e jaar. Dat betekent dat je 80% hoeft te werken tegen 90% loon maar dat je pensioenopbouw 100% doorloopt. Deelname is vrijwillig!

Generatiepact voor de Banden- en wielenbranche

Hieronder staat best wel veel tekst maar zeker de moeite van het lezen waard! De regeling is vrijwel geheel overgenomen maar voor de preciese tekst moet je even bij jouw werkgever of CNV Vakmensen aankloppen.

Het generatiepact biedt alle werknemers, van 60 jaar of ouder met een dienstverband van tenminste 3 jaar of die in totaal 3 jaar werkzaam zijn in de Banden- en wielenbranche de kans om minder te werken. Het zorgt ervoor dat oudere werknemers (60+) per week meer vrij beschikbare tijd krijgen, met de verwachting dat dit bijdraagt aan langer, gezond en fit doorwerken.

80-90-100 regeling, voor- en nadelen

Dat betekent dat er bij 80% van de normale arbeidsduur gewerkt wordt, tegen 90% van het bruto loon met een handhaving van 100% pensioenopbouw (ondanks de 20% verlaging van de normale arbeidsduur).

Werkgever en werknemer betalen de pensioenpremie op basis van het oorspronkelijke bruto loon. Wel vervalt met de ingangsdatum het recht op zogenaamde seniorendagen (extra vakantiedagen voor oudere werknemers, zie artikel 6.2 van de cao). Daarnaast vervalt het recht op 6 van de 8 inzetbaarheidsdagen (zie artikel 7.2 van de cao). Je gaat feitelijk in deeltijd werken en dan vervalt het recht op ATV; dit wordt verrekend in het salaris (artikel 5.4 cao).

Bedrijven met 10 of minder werknemers hebben of kunnen een zwaarwegend belang hebben om een verzoek voor deelname aan het generatiepact af te wijzen. Dan moeten ze wel het "zwaarwegend belang" kunnen onderbouwen!

Voordelen voor werknemer

Als werknemer krijg je dus de mogelijkheid om minder te werken en heb je vervolgens meer vrij beschikbare tijd.
De verrekening is bruto en dat betekent dat het netto salaris meer is dan die 90% bruto. Je kan dat door je werkgever exact laten voorekenen en dan weet je wat het je "kost" als je een dag minder gaat werken. Dat zal vaak heel erg meevallen, maar alleen jij kan dat beoordelen. Voor de nieuwe, jongere werknemers is er ook een voordeel: er komt meer ruimte voor een vaste aanstelling!

Pensioen

Als je meedoet aan het generatiepact, heeft dit geen invloed op de hoogte van je pensioenuitkering. Mocht je gebruik willen maken van (deel) pensioen, dan vervallen de eventueel eerder gemaakte afspraken op basis van het generatiepact.

Vakantiedagen, vakantietoeslag, cao-verhogingen

Als werknemer bouw je vakantiedagen op over feitelijk gewerkte uren (dus 80%). Voor het afschrijven van vakantie-uren wordt er ook gekeken hoeveel uren je moet werken in de nieuwe situatie. In verhouding ben je net zo veel vrij als voorheen.

-Vakantietoeslag is 8% over het werkelijke bruto loon, dus het percentage van 90%.
-De cao-verhogingen worden berekend over het werkelijke bruto salaris (90%). Voor de af te dragen pensioenpremie wordt er gerekend met het oorspronkelijke salaris (100%), aangevuld met de cao-verhoging.

Ziekte – en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid

Als je gebruik maakt van het generatiepact en je wordt ziek, dan betaalt je werkgever op grond van artikel 7.1 cao, afhankelijk van het moment 100% of 90% van het nieuwe salaris. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je mogelijk een WIA-uitkering. Deze is gebaseerd op het sociale verzekeringsloon dat is verdiend in het jaar voorafgaand aan de eerste ziektedag. De deelname aan het generatiepact kan hier dus gevolgen voor hebben! Dat is ook aan de orde bij de:

-Werkloosheidsuitkering: Als je in deze situatie werkloos wordt, kan dit van invloed zijn op je WW-uitkering. De werkloosheidsuitkering is namelijk gekoppeld aan het sociale verzekeringsloon. Omdat bij deelname aan deze regeling je daadwerkelijk verdiende loon daalt (90%), daalt ook je sociale verzekeringsloon en daarmee ook de hoogte van een eventuele WW-uitkering. Allemaal puntjes om rekening mee te houden!

Je Achterban

Wel 'ns op deze site gekeken? Dat is onze website voor nieuws uit allerlei sectoren (ook deze!) waarop je ook vragen kunt stellen en snel een antwoord krijgt. Deze site is voor iedereen bestemd dus geef het door aan je collega's!

Arie Kasper, Bestuurder
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl
M: 06-13208402

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid