Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-onderhandelingen Reprografisch Bedrijf

De vorige cao is inmiddels verstreken. Hoog tijd dus om te starten met de onderhandelingen voor de nieuwe cao-periode. Hieronder tref je onze voorstellen aan. We horen graag wat je er van denkt.

Looptijd
CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van één jaar: van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019. Een langere looptijd is in principe bespreekbaar.

Loon
De loonruimte is mede afhankelijk van de looptijd van de cao en het totale pakket aan afspraken/wijzigingen. De loonruimte dient zich (deels) te vertalen in een realistische, structurele loonsverhoging.

Fatsoenlijke flex
CNV Vakmensen zet zich in voor banen met duurzaam perspectief. Daarom stellen wij voor om tijdens de looptijd van de cao zo veel mogelijk ‘echte’ banen te realiseren door het omzetten van tijdelijke contracten, structureel uitzendwerk en/of ZZP opdrachten in vaste, volwaardige contracten.

CNV Vakmensen wil het onderscheid tussen flexibele en vaste medewerkers zo veel mogelijk beperken. Wij pleiten daarom voor gelijke beloning ongeacht contractvorm, dezelfde scholingsfaciliteiten voor flex en vast, etc. Concreet stellen wij voor dat voor alle flexibele krachten werkzaam binnen een onderneming vallend onder deze cao, vanaf de eerste dag de volledige cao van toepassing is.

Duurzame inzetbaarheid
Generatiepact: wij stellen voor dat vanaf 2019 iedereen 8 jaar voor aanvang AOW de mogelijkheid krijgt om 80% te gaan werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. De door deze maatregel vrijgekomen arbeidsuren zullen worden ingevuld door nieuw aan te nemen (jongere) werknemers.
Wij stellen voor het outplacementbudget uit te breiden tot €2500,-

Overig
Art.3.2.2: wij stellen voor dit artikel uit te breiden met 5 mei.
Art. 5.4: wij stellen voor dit artikel uit te breiden met bevallingsverlof voor de partner met 2 weken. Tevens stellen wij voor, conform wetgeving, dit artikel dusdanig aan te passen dat samenwonenden dezelfde rechten hebben als gehuwden.

Internationale Solidariteit
CNV Vakmensen heeft niet alleen aandacht voor werknemers in Nederland. In het kader van internationale solidariteit steunen wij projecten in het buitenland die erop gericht zijn mensen in staat te stellen zelf hun inkomen te verdienen en lokale vakbondsactiviteiten te ondersteunen. Hiervoor spreken wij graag een bijdrage af.

Stuur je opmerkingen of aanvullingen z.s.m. aan jouw onderhandelaar Peter Bloemendaal: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl.

Peter Bloemendaal
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 87
E: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid