Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Werkgevers Grafimedia doen niets met ultimatum CNV

Het is nu woensdag 26 september 2019. Om 06.00 uur vanochtend liep het ultimatum af welke CNV Vakmensen aan de werkgevers in de Grafimedia (verenigd in het KVGO) had gesteld. De werkgevers zijn niet op onze eisen ingegaan.

Hoe reageerde men dan wél?
Als reactie ontvingen wij een brief, geschreven door de nieuwe voorzitter van de werkgevers-delegatie, de heer Beun. Hij schreef dat de werkgevers in de sector niet zitten te wachten op acties en dat de looneis niet zonder consequenties –ook voor werknemers- is op te brengen. Men wil terugkeren naar een onderhandelingsmoment in de maand juni waar “we elkaar dicht waren genaderd”. Wij delen deze gedachte niet. Impliciet maakt hij daarmee ook duidelijk dat hij aan de eisen van de vakbonden geen gehoor geeft.

Acties:
Nu de werkgevers niet ingaan op onze eisen kunnen we niet anders dan bij bedrijven collectieve acties organiseren. We denken aan werkonderbrekingen en stakingen van kortere of langere duur. Actievoeren is nooit ons doel geweest maar we zetten het nu wel in als middel om de werkgevers op arbeidsvoorwaardelijk vlak in beweging te brengen. Omdat we dit in onze brief al hadden vermeld kan het voor de leden van het KVGO geen verrassing zijn. Kennelijk wil men het er op laten aan komen.

Ardagh is de eerste:
Op vrijdag 28 september en maandag 1 oktober a.s. leggen de werknemers bij Ardagh in Hoogeveen hun werk voor 48 uur neer. Ardagh is een metaalbedrijf maar door hun producten ook een bedrijf waar voor een behoorlijk aantal medewerkers de Grafimedia-cao van toepassing is. Omdat het arbeidsvoorwaardenoverleg in de metaal ook niet loopt slaan we door hier actie te voeren twee vliegen in 1 klap.

Komende tijd zullen meer acties in de sector volgen, bij kleine grafimedia-bedrijven en grote. We gaan ons nu bezighouden met aanzeggingen voor acties en data en tijdstippen vaststellen. Vanzelfsprekend houden we jou daarvan zo goed en actueel mogelijk op de hoogte. Tenslotte ben jij aan zet om aan onze oproep voor actie gevolg te geven. Het gaat om jóuw arbeidsvoorwaarden!

Nog even de eisen waaraan de werkgevers geen boodschap lijken te hebben: 

 • Een cao met een looptijd van twee jaar van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.
 • Een loonsverhoging van 3% per 1 april 2018 en een loonsverhoging van 3% per 1 april 2019, met een “vloer” van €1.000,- per jaar.
 • Stoppen met de Hardheidsregeling (artikel 7.5 van de cao Grafimedia met looptijd 1 november 2015 tot 1 april 2018, hierna: “cao”) per 1 januari 2019 en de reserves van deze regeling evenredig verdelen onder de bestaande werknemers.
 • Generatiepact: mogelijkheid tot gebruik van combinatie van artikel 6.4 onder A met artikel 6.4 onder B. van de cao. Dus de eerste twee jaar 80% werken, 90% loon en 100% voortzetting pensioenopbouw en daarna nog drie jaar 80% werken, 85% loon en 100% voortzetting pensioenopbouw. Dit alles maximaal vijf jaar voor aanvang AOW- gerechtigde leeftijd. Daarnaast de mogelijkheid voor nachtdienstmedewerkers die dit al minimaal vijf jaar doen om tien jaar voorafgaand aan de AOW- gerechtigde leeftijd gebruik te kunnen maken van de 80% werken, 90% loon en 100% voortzetting pensioenopbouw-regeling. Vergoeding door werkgever van financieel pensioenadvies voor oudere (60+) medewerker tot een maximum van €600,-. Herbezetting van minimaal 75% van de deelnemers aan het generatiepact door nieuwe instroom.
 • Aanzegging werktijdenregeling (artikel 3.2 cao) minimaal één week voor aanvang.
 • Afbouwregeling (artikel 3.6): aanpassing van artikel 3.6 van de cao in die zin dat een afbouwregeling slechts mogelijk is na overeenstemming met de vakorganisaties hierover. Bij het ontbreken van overeenstemming met de vakorganisaties vindt geen afbouw plaats.
 • 5 mei wordt een feestdag in de zin van artikel 4.3 van de cao.
 • s.m. herverzekeren van het zogenaamde derde WW-jaar bij de Stichting PAWW in lijn met de afspraken hierover in de Stichting van de Arbeid.
 • Een gift t.b.v. internationale solidariteit ter hoogte van €100.000,-.
 • Verbod op gebruik van oplosmiddelen per 1 januari 2020.
 • Verplichting tot fiscaal vriendelijke verwerking van de vakbondscontributie.
 • Vormvrijheid bij overleg (artikel 1.8.4. cao) vervalt en genoemde bedrijven sluiten aan bij artikel 1.8.5. cao.
 • Het werknemersbegrip in de cao uitbreiden met alle in de onderneming van de werkgever werkzame personen, met uitzondering van zogenaamde “zzp-ers”.
 • Het uurtarief van een door werkgever ingeschakelde “zzp-er” wordt minimaal 130% t.o.v. werknemers in loondienst. Dit ter bescherming van de huidige medewerkers.
 • Flexibele toeslagen zijn onderdeel van het loonbegrip. Overwerkvergoeding telt mee voor de berekening van de vakantietoeslag.

Vragen?
Als je over deze nieuwsbrief wat te vragen of op te merken hebt, stel die dan aan Arie Kasper, wnd. onderhandelaar voor deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid