Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Verlenging sociaal plan TMG: stem je in?

We hebben er best lang over gepraat, maar nu is er dan toch overeenstemming over hoe een verlenging van het sociaal plan voor TMG eruit gaan zien. De leden van CNV Vakmensen en van de andere vakorganisaties zijn nu aan zet: laat je stem horen!

CNV Vakmensen heeft zich volop ingezet om deze verlenging tot stand te brengen, ook al staat onze handtekening niet onder het sociaal plan dat op 1 juli afliep. De leden die betrokken waren bij de verkoop van de huis-aan-huisbladen hebben voor de zomer ingestemd met het voor hen bij BDU van toepassing verklaren van dit sociaal plan tot één jaar na de overname. Nu is de vraag aan jullie allemaal of je instemt met een verlenging tot en met 31 december 2019 (dus 2,5 jaar) voor TMG.

Er zijn enkele kleine, maar wel positieve wijzigingen overeengekomen. Deze zijn verderop in deze nieuwsbrief beschreven.

Stemmen kan tot en met 22 september, 18.00 uur. Via deze link kun je je stem doorgeven.

Kom vragen stellen, praten en meedenken op 13 september

CNV Vakmensen wil jou en je collega’s ook graag uitnodigen op de medewerkersbijeenkomst over het nieuwe sociaal plan.

Deze vindt plaats op: woensdag 13 september 2017, om 16.00 uur in het Krantcafé Basisweg.

Ben je het eens met de verlenging of heb je nog veel vragen en twijfels? Kom in ieder geval woensdag naar de bijeenkomst om van gedachten te wisselen met je collega’s en met de vakbondsonderhandelaars. Uiteraard kun je ook nu je vragen al kwijt bij CNV-onderhandelaar Jolien Dekker via e-mail of telefoon.

Inzet van de medezeggenschap

Met een vooruitziende blik heeft de COR een verlenging van het sociaal plan al bedongen in het advies over het merger-protocol in verband met het grootaandeelhouderschap van Mediahuis. CNV Vakmensen vindt het bewonderingswaardig dat de COR zich zo heeft ingezet om enige vorm van zekerheid te creëren rond de mogelijke personele gevolgen van de veranderde verhoudingen in eigenaarschap. De gezamenlijke vakorganisaties hebben de handschoen opgepakt en vervolgens bekeken op welke wijze die verlenging concreet gestalte kon krijgen.

Kleine verbeteringen: ouderenregeling

Omdat de AOW-leeftijd steeds verder opschuift, zou de regeling voor boventallige medewerkers die vijf jaar of korter van hun AOW zitten op steeds oudere werknemers van toepassing zijn. Omdat de verlenging tot en met 2019 geldt en de AOW-leeftijd dan al weer verder naar achteren is verschoven, hebben we afgesproken dat de tijd tot aan je AOW niet maximaal 5, maar maximaal 6 kan zijn om in aanmerking te komen voor de ouderenregeling. Daarmee is de verhoging van de AOW- leeftijd in de komende jaren goed gecompenseerd.

Kleine verbetering: plaatsingsproces transparanter

Afgesproken is dat er nog voor het indienen van de een adviesaanvraag over een reorganisatie helderheid moet zijn over de actuele functiebeschrijvingen en over de eventuele uitwisselbaarheid van functies. De ondernemingsraad maakt hierover concrete afspraken met de werkgever en de vakorganisaties worden hiervan op de hoogte gebracht. Zo kunnen we dus ook gemakkelijker in de gaten houden of eventuele plaatsingsprocedures transparant verlopen.

Kleine verbetering: specifieke aandacht voor toekomstige zzp-er

Mensen die boventallig worden en overwegen om verder te gaan als zzp-er, kunnen ook een beroep doen op de budgetten voor outplacement-begeleiding en scholing. Want allerlei voorbereidende opleidingen en cursussen voor toekomstige ondernemers vallen daar ook onder. TMG heeft toegezegd specifieke informatie over al deze mogelijkheden ter beschikking te stellen, waaronder ook de informatie over begeleidingstrajecten voor zzp-ers.

CNV Vakmensen gematigd positief over deze verlenging

Het sociaal plan van TMG is wat betreft het niveau van de beëindigingsvergoeding/aanvulling WW bepaald niet ruimhartig. De regelingen die gericht zijn op van-werk-naar-werkbegeleiding zijn veel beter. Die blijken ook effectief te zijn, want een groot deel van de mensen die kiest voor de begeleiding, vindt nieuw werk.
Omdat de ontwikkelingen rond TMG niet stil zullen staan, en er ook de komende periode best nog wel eens gereorganiseerd zal worden, is het erg belangrijk dat er een langlopend sociaal plan is.

Bovenstaande overwegingen brengen ons er toe als CNV Vakmensen het principeakkoord over de verlenging van het sociaal plan (met een enkele wijziging) toch met een positief advies aan jullie voor te leggen.

Jullie maken als leden van CNV Vakmensen je eigen afweging. Zo werkt de democratie in een goede vakbond. Daarom nogmaals een oproep voor de ledenbijeenkomst op 13 september om 16.00 in het Krantcafé en uiterlijk 22 september, 18.00 uur via deze link je stem uit te brengen. Voor opmerkingen en vragen kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Jolien Dekker
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 81 13 92
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid