Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Ultimatum voor Grafimedia-cao!

Na langdurige cao onderhandelingen en een uiterste poging van vakorganisaties om tot een akkoord te komen hebben werkgevers het overleg gestopt en zijn ze van de onderhandelingstafel weggelopen.

Ultimatum aan de werkgevers (KVGO):
Dat bericht zonden we jou alweer enkele maanden geleden maar helaas is er in de tussentijd van de werkgevers geen enkele toenadering gekomen. Wíj hebben niet stilgezeten, integendeel. Leden zijn geïnformeerd en uit de reacties blijkt dat de actiebereidheid groot is. Leden willen niet langer wachten op een goede cao. Daarom heeft CNV Vakmensen vandaag een ultimatum aan het KVGO gestuurd.

Deze tekst staat in de brief welke we aan de werkgevers hebben gezonden:

De eisen waarmee u alsnog akkoord dient te gaan zijn de volgende:

 • Een cao met een looptijd van twee jaar van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.
 • Een loonsverhoging van 3% per 1 april 2018 en een loonsverhoging van 3% per 1 april 2019, met een “vloer” van €1.000,- per jaar.
 • Stoppen met de Hardheidsregeling (artikel 7.5 van de cao Grafimedia met looptijd 1 november 2015 tot 1 april 2018, hierna: “cao”) per 1 januari 2019 en de reserves van deze regeling evenredig verdelen onder de bestaande werknemers.
 • Generatiepact: mogelijkheid tot gebruik van combinatie van artikel 6.4 onder A met artikel 6.4 onder B. van de cao. Dus de eerste twee jaar 80% werken, 90% loon en 100% voortzetting pensioenopbouw en daarna nog drie jaar 80% werken, 85% loon en 100% voortzetting pensioenopbouw. Dit alles maximaal vijf jaar voor aanvang AOW- gerechtigde leeftijd. Daarnaast de mogelijkheid voor nachtdienstmedewerkers die dit al minimaal vijf jaar doen om tien jaar voorafgaand aan de AOW- gerechtigde leeftijd gebruik te kunnen maken van de 80% werken, 90% loon en 100% voortzetting pensioenopbouw-regeling. Vergoeding door werkgever van financieel pensioenadvies voor oudere (60+) medewerker tot een maximum van €600,-. Herbezetting van minimaal 75% van de deelnemers aan het generatiepact door nieuwe instroom.  
 • Aanzegging werktijdenregeling (artikel 3.2 cao) minimaal één week voor aanvang.
 • Afbouwregeling (artikel 3.6): aanpassing van artikel 3.6 van de cao in die zin dat een afbouwregeling slechts mogelijk is na overeenstemming met de vakorganisaties hierover. Bij het ontbreken van overeenstemming met de vakorganisaties vindt geen afbouw plaats.
 • 5 mei wordt een feestdag in de zin van artikel 4.3 van de cao.
 • Z.s.m. herverzekeren van het zogenaamde derde WW-jaar bij de Stichting PAWW in lijn met de afspraken hierover in de Stichting van de Arbeid.
 • Een gift t.b.v. internationale solidariteit ter hoogte van €100.000,-.
 • Verbod op gebruik van oplosmiddelen per 1 januari 2020.
 • Verplichting tot fiscaal vriendelijke verwerking van de vakbondscontributie.
 • Vormvrijheid bij overleg (artikel 1.8.4. cao) vervalt en genoemde bedrijven sluiten aan bij artikel 1.8.5. cao.
 • Het werknemersbegrip in de cao uitbreiden met alle in de onderneming van de werkgever werkzame personen, met uitzondering van zogenaamde “zzp-ers”.
 • Het uurtarief van een door werkgever ingeschakelde “zzp-er” wordt minimaal 130% t.o.v. werknemers in loondienst. Dit ter bescherming van de huidige medewerkers.
 • Flexibele toeslagen zijn onderdeel van het loonbegrip. Overwerkvergoeding telt mee voor de berekening van de vakantietoeslag.

Deadline:
We willen uiterlijk vóór woensdag 26 september 2018 06.00 uur een schriftelijke reactie hebben. Mochten werkgevers niet reageren of niet akkoord gaan met onze eisen moet men rekening houden met door ons uit te roepen en te organiseren collectieve acties, waaronder werkonderbrekingen en stakingen voor kortere of langere duur. We wachten af maar bereiden ons ondertussen vast wel voor op die collectieve acties zodat we al snel na 26 september daad bij het woord kunnen voegen.

Een opmerkelijk vertrek:
Het nieuws wat we je niet willen onthouden is het vertrek van de voorzitter van de cao-delegatie van de werkgevers. Onlangs is namens het KVGO meegedeeld dat de heer van den Berg is opgestapt. De reden is niet genoemd maar als het vertrek op enkel zakelijke gronden is gebaseerd is het wel opmerkelijk dat hij juist in deze fase van het cao-overleg is vertrokken. We wachten nu op de aanstelling van een nieuwe voorzitter en hopen dat hij/zij nieuwe inzichten brengt welke bijdragen aan een snelle totstandkoming van een cao-akkoord.

Vragen: Voor meer informatie kan je via de mail contact opnemen met jullie onderhandelaar Arie Kasper. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid