Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Sociaal plan NDC Mediagroep. Breng je stem uit.

CNV Vakmensen heeft met NDC mediagroep onderhandeld over een sociaal plan. Door de overname van Boom uitgevers te Meppel worden de bedrijven samengevoegd en is een reorganisatie het gevolg. Daarom is er onderhandeld over een sociaal plan. Dit leggen wij ter stemming aan jullie voor.

NDC in transitie
NDC mediagroep heeft in juni uitgeverij Boom overgenomen. Naar aanleiding van die overname worden de bedrijven samengevoegd. Door de integratie van de beide bedrijven verdwijnen er 53 FTE. Met name op de redacties van de week- en nieuwsbladen, de commerciële afdeling en transport en distributie komen arbeidsplaatsen te vervallen. 

Onderhandelingen sociaal plan
Op uitnodiging van de directie hebben wij, vertegenwoordigers van CNV Vakmensen, FNV Media & Cultuur en de NVJ, gesproken over de mogelijkheden voor een sociaal plan. Wij hebben daar verschillende gesprekken over gevoerd. In de ledenbijeenkomsten van 5 oktober hebben wij jullie daar over geïnformeerd. Na 5 oktober hebben wij nog een gesprek gevoerd met de directie, met als resultaat een concept sociaal plan. Dat wordt nu ter instemming aan je voorgelegd.

Inhoud sociaal plan
De belangrijkste punten uit het sociaal plan zijn:

  • een looptijd tot en met 31 december 2018
  • transitievergoeding met factor 1,3
  • werknemers die boventallig zijn worden begeleid naar een andere baan
  • voor medewerkers die verder moeten reizen vanwege de reorganisatie is een reiskostenvergoeding afgesproken

Tijdens de bijeenkomst werd het verzoek door medewerkers neergelegd om een reistijdcompensatie af te spreken. Nu is in het sociaal plan wel een verhuisregeling opgenomen en een reiskostenvergoeding. De reistijdcompensatie was niet bespreekbaar. Wel is er nog een mogelijkheid opgenomen, dat werknemers die meer dan 60 minuten moeten gaan reizen dan nu, zij een regeling overeen kunnen komen tegen de transitievergoeding (geen extra factor).

Stemmen
Wij leggen het resultaat van het sociaal plan positief aan jullie voor. Werkgever heeft daarbij goed geluisterd naar aandachtspunten van vakbonden: de verhoging van de transitievergoeding en een reiskostenvergoeding als je extra moet gaan reizen.

Je kunt hier je stem uitbrengen. Dit kan tot en met 29 oktober.

Voor vragen kun je contact opnemen met ondergetekende.

Pien Zijlstra
M: 06 20 47 18 85
E: p.zijlstra@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid