Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Principeakkoord cao voor de grafimedia

Het heeft erg lang geduurd en ook acties werden niet geschuwd maar het is dan tóch gelukt een principeakkoord af te sluiten voor een nieuwe Grafimedia-cao.

We spreken over een cao met een looptijd tot 1 april 2018 en een loonsverhoging welke we –gelet op de situatie in de sector- verdedigbaar vinden. Hieronder halen we wat puntjes aan maar het totale principeakkoord geeft inzicht op alle onderwerpen. We leggen het positief aan jou voor maar het laatste woord is aan de leden van CNV Media!

Oplossing

Na enkele intensieve onderhandelingsronden menen we een oplossing te hebben gevonden voor punten waarover eerst niet viel te onderhandelen. ‘Kostenneutraliteit voor de werkgever’ was zo’n punt, maar ook de dispensatiemogelijkheid om een salarisverhoging niet te hoeven uitkeren. Werkgevers hebben oplossingen gevonden om een loonsverbetering te bekostigen en een eventuele dispensatie is nu aan veel voorwaarden verbonden, waaronder het verplicht betalen van de loonsverhoging bínnen de looptijd. Bovendien beslissen de bonden mee over een dispensatie-toekenning.

Salarisverhoging

De lonen stijgen op verschillende momenten gedurende de looptijd. Aan het einde van die looptijd is het schaalsalaris met 4% gestegen, maar in februari 2016 mag je ook een eenmalige tegemoetkoming van 1000 euro tegemoetzien. We wilden nog graag een salarisverhoging over de afgelopen periode, maar dat is niet gelukt. De eenmalige uitkering is naar onze mening een acceptabele vervanging.

80-85-100 regeling

We zijn er in geslaagd een regeling te handhaven waarin de (oudere) werknemer tegemoet wordt gekomen aan de mogelijkheid om minder uren te gaan werken, waarbij het inkomen niet zwaar wordt aangetast. Er is nu een regeling waarbij 80% wordt gewerkt tegen een inkomen van 85% en een pensioenopbouw van 100% wanneer je 5 jaar bent verwijderd van de ingangsmaand van de AOW. Wanneer je daar later toe over wil gaan, kan het inkomen tot 90% vergoed worden. De regeling is ook van toepassing op mensen die het willen gebruiken voor hun studie of bij zorgtaken, bijvoorbeeld mantelzorg. CNV Media had dit laatste al benadrukt in onze voorstellenbrief en we zijn blij met dit resultaat. Het lijkt ons een welkome mogelijkheid voor de vaak overbelaste mantelzorger! Kijk in het principeakkoord voor de volledige tekst.

Veranderingen in de cao

De cao-teksten zullen anders worden en ook zullen er wijzigingen in worden opgenomen die eerder in de onderhandelingen voor de ‘comfortabele arbeidsovereenkomst’ al waren besproken en ook met je gedeeld. Wat de wet al heeft geregeld hoeven we niet steeds opnieuw te vermelden tenzij we daarvan kunnen afwijken. Een voorbeeld daarvan betreft veranderingen op het gebied van buitengewoon verlof. Maar bij onderwerpen waar volgens vele leden echt niet aan getornd mocht worden (denk aan klokurenmatrix) is dat –op één uitzondering na- ook niet gebeurd.

Uitzondering

Die uitzondering betreft de Zeefdruk- en Sign ondernemingen. De hoogte van de toeslagen zijn naar beneden bijgesteld. Met pijn in het hart, maar wel met (goede) redenen. Er is in deze sector namelijk nog een cao van kracht welke met andere partijen dan de grote bonden en het KVGO is afgesproken. Het niveau van arbeidsvoorwaarden in díe cao is minder. Om de concurrentie aan te kunnen moest er iets worden bijgesteld in ‘onze’ cao’. Dat is gevonden in de toeslag waarop nu moet worden ingeleverd. Behalve concurrentie op arbeidsvoorwaarden is voor ons ‘werkbehoud’ ook een belangrijk thema en dat zou in gevaar komen onder handhaving van de duurdere cao.

Teksten

Bij het opmaken van deze info was de tekst van de nieuwe cao nog niet klaar. Dat zenden we de leden zo spoedig mogelijk na, maar zal dan ook via onze website te downloaden zijn.

Het is aan u

Leden van de vakbond hebben het laatste woord. We leggen jou dit principeakkoord positief voor. Het is best wel veel leeswerk, maar het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden, jouw rechten en jouw plichten. Op bijgevoegd Je kan nu jouw mening geven. Reageer voor zaterdag 12 december a.s. door een mail te sturen naar secbes@cnvdibo.nl met daarin jouw voor- of tegenstem en onder vermelding van je naam, adres, woonplaats en lidnummer.  

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid