Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe Grafimedia-cao nog ver weg

Na een eerste overleg met werkgevers in de Grafimedia waarin alleen de wederzijdse cao voorstellen werden uitgewisseld zijn we vandaag in de formele cao-onderhandelingsfase gekomen.

Voorstellen van werkgevers maken je niet blij

Sociale partners hadden de gelegenheid op elkaars voorstellen te reageren en daaruit blijkt dat we nog (heel) ver van elkaar zijn verwijderd. Sterker, van enige structurele stijging in lonen lijkt nauwelijks sprake en als het al zover komt, moet het “totale pakket” daar aanleiding toe geven.

Dat betekent dat we op de voorstellen van werkgevers veel water bij de wijn moeten doen en dat zijn we niet van plan. Werkgevers geven als belangrijkste argument dat de sector nog steeds niet gezond is en dat zij alle zeilen moeten bijzetten om het te redden. Daartoe werd een cijfermatige onderbouwing aangeleverd. Wat ons betreft volstaat dit niet om de slechte voorstellen van de werkgevers te rechtvaardigen en buiten dat, we kennen óók grafische bedrijven waar het goed gaat!

Waar gaat het zoal om?

Werkgevers willen een nieuwe cao afsluiten met een looptijd van 3 jaar. Naar onze mening wel erg lang maar als de te maken afspraken echt goed zijn is dat wel bespreekbaar.

Of er een loonsverhoging komt is maar de vraag. Werkgevers hebben geen percentage voor een loonstijging genoemd. Dat hangt samen met het “totale pakket” aan nieuwe cao-afspraken. Met andere woorden: Als we meebewegen met wat werkgevers voorstellen zou dat vertaald kunnen worden naar een loonstijging, misschien zelfs een structurele loonstijging. Dit wordt in hun teksten overigens wel als “onverantwoord” betiteld.

Werkgevers willen erg graag de invoering van een loonschaal die gelijk is aan het Wettelijke Minimum Loon. Eenvoudige werkzaamheden kunnen dan door mensen in die loonschaal worden verricht in plaats van uitbesteden, wat kennelijk duurder is en nu vaak gebeurt.

Op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid is een voorstel gedaan over een eigen scholingsbudget. Op zich is dit een goed idee maar met welk budget kan dan worden gerekend? Dat blijkt lastig te zijn en de fiscus moet nog worden geraadpleegd. Komt men dus op terug. Maar we spraken ook over allerlei andere onderwerpen die op de 1 of andere manier wel iets met Duurzame Inzetbaarheid te maken hebben. Denk aan mantelzorg, het generatiepact (80-90-100 regeling) e.d.

Afgesproken is dat we voor dit onderwerp tijdens de onderhandelingen apart de tijd nemen. Het is veelomvattend en aan goede besluitvorming gaat de nodige verkenning vooraf. Werkgevers zeggen in ieder geval de problematiek te herkennen en willen graag nadenken en spreken over een nieuwe, c.q. aangepaste regeling.

Klokurenmatrix

Daar is ‘ie weer. In de huidige klokurenmatrix is het voor werkgevers aantrekkelijker om het werk ‘s nachts te laten uitvoeren dan in het weekend. De toeslagen voor nachtarbeid zijn immers lager dan die voor het weekend. Ze stellen daarom voor om de weekendtoeslagen gelijk te maken aan die van de nacht (50%). Zo kan het werk over de volle week worden verdeeld en kunnen nachtdiensten zoveel mogelijk worden vermeden. Dat laatste is om toe te juichen maar niet op deze wijze. Er is een flinke onbalans en CNV Vakmensen vindt dit gewoon een slecht voorstel. De toeslagen voor de nachtelijke uren kan je nl. ook veel vroeger laten ingaan om daarmee op gelijke basis uit te komen met de verlaagde weekend toeslag. Afwachten hoe werkgevers hierop gaan reageren.

Loondoorbetaling bij ziekte: Werkgevers willen naar een andere verdeling dan nu het geval is (100% in het 1e ziektejaar en 70% in het 2e ziektejaar). Ze denken aan een halfjaarlijkse afbouw over 2 jaar (100%, 90%, 80%, 70%). Hiermee wordt volgens de werkgevers al in het eerste jaar een financiële prikkel tot re-integratie ingebouwd  en is de overgang van het 1e naar het 2e ziektejaar niet zo groot. Dit is een voorstel waarin we de werkgevers tegemoet kunnen komen.

3e WW jaar: Werkgevers willen ook daar pas aan meewerken als opnieuw het “totale pakket” aan afspraken daartoe aanleiding geeft. Ze hoeven alleen maar het geld van de werknemers te innen en door te geven aan de stichting die dat geld voor het 3e WW jaar beheert maar de wil ontbreekt. Laat helder zijn dat CNV Vakmensen hier niet met ze over in discussie gaat. Werknemers zijn hierover al geraadpleegd en sociale partners in “Den Haag”  (waaronder het CNV) hebben daar al lang geleden een afspraak over gemaakt. We zullen zien en gaan meemaken hoe hard ze zich blijven opstellen.

Er zijn over nog veel meer onderwerpen gesproken, waaronder pensioen, het afspiegelingsbeginsel (bij reorganisaties), verlof, vakbondscontributie, oplosmiddelen, een afbouwregeling bij wijziging van werktijden, inzet en aanstelling van flexibele krachten e.d. Alle onderwerpen zijn van belang maar een compleet verslag van alles wat daarover is gezegd is te veel voor een nieuwsbrief als deze en bovendien zijn we nog in een vroege fase van het cao-overleg. Het komt allemaal opnieuw aan bod !

Hoe verder?

Er is flink wat huiswerk. Er moet veel worden toegevoegd en uitgewerkt. Het volgende overleg is op 22 mei a.s.

Als je nader wilt worden geïnformeerd kan je contact opnemen met Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Zijn emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid