Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Moeizaam overleg nieuwe Grafimedia cao

Op 22 mei jl. werd opnieuw onderhandeld over een nieuwe Grafimedia cao. CNV Vakmensen wilde graag “meters maken” maar de werkelijkheid is dat we op vrijwel alle onderwerpen niet of nauwelijks verder zijn gekomen. Of er op korte termijn een nieuwe cao gaat komen is daarom niet vanzelfsprekend.

Voortgang

 Na het vorige overleg hadden zowel de vakbonden als het KVGO huiswerk mee gekregen. Verschillende onderwerpen werden (schriftelijk) verduidelijkt of beantwoord opdat het opnieuw in het overleg zou worden betrokken. Maar het leverde geen nieuwe inzichten of wijziging van standpunten op. Steeds meer blijkt dat de bonden en het KVGO op vele onderwerpen mijlenver uit elkaar liggen. In hoofdlijnen:

Loon

Zo is het gevraagde percentage voor de loonsverhoging een (te) grote hobbel. Werkgevers spreken eerder van een eenmalige loonsverhoging dan een structurele en bovendien moet die loonsverhoging (voor een belangrijk deel) terug gevonden worden in afspraken welke we maken. Dan zal er dus moeten worden ingestemd met versoberingsvoorstellen van de werkgevers.

Generatiepact

Werkgevers hebben uitgerekend dat het door de bonden voorgestelde generatiepact kostenverhogend is. Het ontbrak aan onderbouwing maar het gaat volgens het KVGO om een percentage van 0,5%. Toch lijken ook werkgevers te begrijpen dat dit onderwerp van groot belang is om bijvoorbeeld de oudere werknemer (en dat zijn er nogal wat in deze sector) vitaal, gemotiveerd én gezond aan de slag te houden. Maar het gaat niet alleen om die oudere collega. Een goed generatiepact biedt ook meer perspectief aan jonge mensen door middel van bijvoorbeeld scholing en doorstroommogelijkheden.  

Op initiatief van werknemerszijde werd door een adviesbureau een presentatie gehouden over al bestaande mogelijkheden om mensen vrijwillig eerder te laten stoppen met werken of kortere werkweken mogelijk te maken. Door het pensioen naar voren te halen blijkt veel mogelijk te zijn zonder dat het een grote deuk slaat in je inkomen. Daarover kan je afspraken maken maar dan wordt ook medewerking van de werkgevers verlangd. Alleen al daarom was deze presentatie zinvol()

We begrijpen heus dat het juist voor werkgevers met weinig personeel erg moeilijk is om aan voorzieningen als deze mee te werken maar laten we het gesprek er over aan gaan!

Reparatie van het 3e WW jaar

De werkgevers in de grafische industrie verbinden de mogelijkheid om je (financieel) in te dekken voor een 3e WW jaar aan de uitkomst van deze onderhandelingen. Inhoudelijk praten we niet over dit onderwerp (dat is immers allang in “Den Haag” besloten) maar we hebben de werkgevers wel nodig om de premie van de werknemers op het salaris in te houden. Het voelt als chantage maar we zullen tot het uiterste gaan om met dit afschuwelijke werkgevers standpunt toch professioneel om te gaan.

Hoe verder?

Hoewel het er niet op lijkt hebben sociale partners toch de intentie er nog voor de zomer met elkaar uit te zijn. Werkgevers willen zich kunnen concentreren op de business en werknemers willen gewoon goede arbeidsvoorwaarden met een passend loon. We hebben elkaar dus hard nodig en als we daarover nette afspraken kunnen maken komt die cao er wel. Maar niet ten koste van alles, laat zoveel ook maar duidelijk zijn. Op 19 juni a.s. vervolgen we het overleg.

Vragen of opmerkingen? Stuur een email aan Arie Kasper, de onderhandelaar voor deze cao vernieuwing. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid