Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Koninklijke Joh. Enschedé - laatste update

Na de personeelsbijeenkomsten op 22 december is het een tijdje stil geweest, maar dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Daarom is het nu weer tijd om je op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

12 januari vervolg overleg sociaal plan
Tijdens de personeelsbijeenkomsten is wel duidelijk geworden hoe er werd gedacht over het concept sociaal plan en dat er nog flink wat verbeterd moet worden.
We hebben een inventarisatie gemaakt van alle punten die aangepast, toegevoegd en of verbeterd moeten worden. Dat is een hele lijst geworden. Dit hebben we allemaal samengevat in een brief aan de directie van Koninklijke Joh. Enschedé. Zie onderaan deze brief. Op 12 januari gaan we dit bespreken met de directie. Misschien beseft de directie ondertussen dat de medewerkers van Koninklijke Joh. Enschedé zich niet met een fooitje laten afschepen.

Ondernemingsraad
De afgelopen weken heeft de or regelmatig overleg gehad met hun adviseur om te komen tot een goed advies met betrekking tot de voorgenomen sluiting van Joh. Enschedé Banknotes B.V. Ondertussen hebben ze ook een adviesaanvraag ontvangen voor de aanpassing (reorganisatie) van Joh. Enschedé Stamps B.V. Ook hiervoor zullen ze, samen met hun adviseur, een advies afgeven.

Geduld
Wij begrijpen dat veel mensen eerder gisteren duidelijkheid zouden willen hebben dan morgen. Maar deze processen duren lang. Als het nu zo was dat de directie zou tekenen bij het kruisje van ons concept, dan zijn we snel klaar. Maar dat verwachten we niet. Daarom, hoe moeilijk het ook is, heb geduld en doe geen rare dingen.

Gerard van der Molen / Dolf Polders
Bestuurders CNV Vakmensen
M: Gerard: 06 22 99 28 55 / M: Dolf: 06 51 60 20 50
E: Gerard: g.vandermolen@cnvvakmensen.nl / E: Dolf: d.polders@cnvvakmensen.nl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geachte heer van der Padt,

Zoals u weet hebben we op 22 december jongstleden het concept sociaal plan besproken met onze leden. Naar aanleiding daarvan hebben we een aantal punten die wij voor ons overleg aan u voorleggen zodat u deze kunt bespreken met uw “achterban”. 

 • Bij het bruto salaris wordt gesproken over “…, en alle overige emolumenten die….” Graag daarbij vermelden de uitkering van november (artikel 27.1 van de cao).
 • De looptijd van 1 jaar vinden we te kort. Wij stellen een looptijd van 2 jaar voor.
 • Bij de remplaçantenregeling wordt niets gezegd over een vergoeding. Welke beëindigingsvergoeding krijgt een remplaçant?
 • Salaris bij herplaatsing. Wanneer iemand een lagere functie gaat vervullen zal de Persoonlijke Toeslag meegroeien met de cao-verhogingen.
 • In artikel 12.1 staat “De werkgever kan op grond van het bedrijfsbelang een voorstel aan de boventallige werknemer doen om de arbeidsovereenkomst eerder te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst.” Graag zouden wij toegelicht willen hebben hoe u dat ziet. Krijgt de werknemer een tekenbonus? Hoe gaan we om met de resterende opzegtermijnen? Etcetera.
 • In het concept sociaal plan wordt voorgesteld dat de medewerker gebruik kan maken van het outplacement bureau C3. De kosten moet de medewerker zelf betalen (vanuit de beëindigingsvergoeding). Hiermee zullen wij niet instemmen. De kosten van de outplacement moeten ten lasten komen van de werkgever en bovenop de beëindigingsvergoeding komen. Voor de outplacement denken wij dat er ca € 5.000,-- per persoon beschikbaar zal moeten zijn.
 • De hoogte van de beëindigingsvergoeding is veel te laag. Wij vinden dat er een beëindigingsvergoeding moet komen van 3x de transitievergoeding.
 • Bij artikel 12.3 – vrijstelling van werkzaamheden staat dat de boventallige werknemer in deze periode wordt geacht de in deze periode opgebouwde vakantiedagen te hebben opgenomen. Daar willen we graag meer duidelijkheid over hebben.

In het concept sociaal plan wordt niets gezegd over:

 • Vergoeding voor scholing. Wij denken aan € 2.000,- per persoon;
 • Vergoeding van juridische kosten, hierbij denken wij aan - € 750,- per persoon;
 • Terug betaling van het vakantiegeld (die is ingehouden in 2014 om de onderneming overeind te houden);
 • Vergoeding vakbondscontributie (2 jaars-contributie);
 • In verband met een goede afbouw is het nodig dat er medewerkers blijven tot het einde. We missen iets over een “blijf-premie” in het concept sociaal plan;
 • Flex-uren. Wanneer er een positief saldo van flex-uren is gaan wij er van uit dat deze worden uitbetaald;
 • Hoe zit het met het snel vinden van een andere baan?;
 • Er zijn medewerkers die een 80 – 90 -100 regeling hebben. Wanneer een medewerker dit wil dan moet dit met terugwerkende kracht (tot 1 januari) gecorrigeerd worden in verband met de WW-uitkering. 

Tot zover onze punten op hoofdlijnen. Tijdens de verdere besprekingen over het sociaal plan behouden we het recht voor om met aanvullingen te komen.

Bij de volgende overleggen zullen we ook een medewerker die lid is van onze organisatie meenemen. Dit dus naast de or die als toehoorders aanwezig zijn. Voor CNV Vakmensen is dit de heer Otto Postmus. Voor FNV Media & Cultuur is dit de heer Boudewijn van Elteren.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gerard van der Molen/Dolf Polders – CNV Vakmensen
Bernard van Iren/Elles Janbroers – FNV Media & Cultuur

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid