Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Gaan we het sociaal plan bij TMG verlengen?

Het sociaal plan dat vorige jaar werd afgesloten tussen jullie werkgever en een aantal vakbonden is op 30 juni van dit jaar afgelopen. CNV stemde vorig jaar niet in met dit sociaal plan, maar we zijn nu wel weer van de partij bij het gesprek over een mogelijke verlenging. Hoe staat het daarmee?

Verwarrende tijd

De afgelopen maanden is er veel gebeurd bij TMG. Er is “gevochten” om de aandelen en daarmee de zeggenschap in het bedrijf, met als gevolg personele wijzigingen in de top. Ondertussen zijn de huis-aan-huisbladen overgegaan naar (voornamelijk) BDU, waarbij door CNV en de andere vakbonden is bedongen dat het sociaal plan TMG blijft gelden voor de mensen die, nadat ze zijn overgegaan naar hun nieuwe werkgever, alsnog boventallig worden als gevolg van met de overname samenhangende reorganisaties.

In de besprekingen over de mogelijke overname door Mediahuis heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) uiteindelijk voor elkaar gekregen dat er nog 3 jaar een sociaal plan blijft van minimaal het huidige niveau. Een substantiële verlenging dus, een goede zaak in deze onzekere tijden.

Formeel overleg

Nu het huidig sociaal plan formeel is afgelopen en TMG aan de COR al heeft beloofd dat er de komende drie jaar een sociaal plan zal zijn van minimaal hetzelfde niveau, moet er dus op korte termijn overlegd worden met de vakbonden.
Dat overleg loopt op dit moment.
We begonnen het overleg met informatie over de werking van het sociaal plan tot nu toe. De nadruk op begeleiding van werk naar werk lijkt effect te hebben. Veel boventalligen kiezen voor de bemiddelingsregeling en ruim 80% van de mensen die een bemiddelingstraject ingingen rond dit succesvol af met het vinden van nieuw werk.

CNV Vakmensen heeft vervolgens samen met de andere vakbonden aangegeven op welke punten er verbetering gewenst is. TMG heeft laten weten te streven naar een ongewijzigde verlenging. Een verhoging van de ontslagvergoeding of de aanvullingsregelingen stuit dus op een keihard “nee”.

CNV vindt daarnaast dat de begeleidingsfaciliteiten die worden aangeboden, verruimd kunnen worden zodat ook mensen die kiezen voor zzp’er worden daar meer gebruik van kunnen maken. We hebben dit in het overleg ingebracht. Ook kijken we naar de uitvoering van eventuele herplaatsing van boventalligen. Is wel altijd duidelijk wat een passende functie is, welke functies wel en niet uitwisselbaar zijn en welke criteria worden gebruikt als je als boventallige solliciteert op een interne (nieuwe) functie tijdens het reorganisatieproces? CNV wil graag dat hier meer transparantie over komt.

Een sociaal plan tot juli 2020 …. wat vind jij daarvan?

Volgens CNV heeft de Ondernemingsraad er goed aan gedaan de voorwaarde van verlenging sociaal plan met drie jaar af te spreken. Zonder die afspraak was de kans zeer groot geweest dat TMG óf helemaal geen sociaal plan meer had willen afsluiten óf met veel verslechteringen was gekomen. Samen met jullie zal CNV nu de afweging moeten maken of we willen instemmen met de (al dan niet aangepaste) verlenging van het sociaal plan, ook al staat onze handtekening niet onder het “oude” sociaal plan.

Zodra het overleg is afgerond, zullen we de verlenging uiteraard aan jullie, de CNV-leden, voorleggen. Maar ook nu al zijn we benieuwd naar jullie reactie. Je kun die sturen naar de CNV-onderhandelaar bij TMG, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811392.

Jolien Dekker
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid