Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

1% loonsverhoging Grafimedia per 1 april 2017

Je zou het bijna alweer vergeten maar in de lopende cao hebben we afgesproken dat het loon op 1 april 2017 met 1% stijgt. En juist omdat werkgevers het ook niet mogen vergeten is het goed onze leden hieraan te herinneren. Kijk je loonstrook later deze maand er goed op na!

Waarom deze herinnering?
De tekst van het principeakkoord voor de cao welke nu van kracht is ligt alweer geruime tijd achter ons. Natuurlijk is alles in de nieuwe cao-tekst opgenomen maar soms is het goed om enkele punten even “terug te halen”. Nog steeds blijkt bijvoorbeeld niet iedere werkgever aan werknemers een eenmalige uitkering betaald te hebben terwijl deze al in februari/maart van 2016 betaald had moeten zijn. Wij denken dus dat het goed is om in ieder geval de leden er aan te herinneren wat hen volgens die nieuwe cao-afspraken nog te wachten staat.

Loonsverhoging
Per 1 april 2017 gaan dus de lonen met 1% omhoog maar datzelfde vindt ook op 1 oktober aanstaande plaats en op 1 januari 2018 volgt er nog een verhoging van 0,5%. Het gaat om een verhoging van de feitelijke uurlonen. De bedrijfseigen regelingen en de decentrale invoeringsafspraken Betsy moeten vanzelfsprekend worden gerespecteerd.

Andere afspraken in cao
In de huidige cao voor de Grafimedia zijn veel nieuwe afspraken opgenomen. Eigenlijk zijn we best wel nieuwsgierig hoe die nieuwe cao-afspraken in de bedrijven worden nageleefd.

Zo is er nu opgenomen dat werktijdvermindering mogelijk is voor het verlenen van mantelzorg. In de meest optimale toepassing kan er onder deze noemer 80% worden gewerkt tegen 85% loon en 100% pensioenopbouw. Iets soortgelijks is er geregeld voor werknemers die een arbeidsmarktrelevante opleiding willen volgen en behoefte hebben aan meer tijd om dat te kunnen studeren.

Maar ook kunnen oudere werknemers minder werken in een constructie die hier op lijkt. Daar zijn iets andere regels voor opgesteld maar de mogelijkheid is er wel!

Als je met deze vormen van werktijdvermindering te maken hebt (gehad), wil je ons dan ‘ns laten weten hoe deze cao-afspraak werd toegepast? Misschien was er wel sprake van een afwijzing door de werkgever. Het is ook erg leerzaam om te weten wat daar de reden voor was dus vertel het ons!

Nieuwe cao
Bovenstaande vraag stellen we natuurlijk niet voor niets. Voor CNV Media waren dit al in 2014/2015 belangrijke onderwerpen. En hoewel de looptijd voor deze cao nog ongeveer 1 jaar duurt mag je er van uit gaan dat we dit najaar alweer aan de slag zijn voor een nieuw cao-proces in deze sector.

Het is belangrijk dat we weten of deze afspraken netjes worden nageleefd maar ook of er gebruik van wordt gemaakt. Laat ons nu al weten wat er van terecht is gekomen.

Vragen?
Misschien heb je wel vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of heel andere. Stuur dan een mail naar Arie Kasper, tijdelijke vervanger in deze branche. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Naar dit emailadres kan je ook schrijven om je ervaringen over de cao-naleving te delen.

Arie Kasper
bestuurder
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl
M: 06 13 20 84 02

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid