Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Medewerkers tuincentra: let op je loonstrook

Medewerkers in tuincentra krijgen een loonsverhoging. Het is dus belangrijk je loonstrook in de gaten te houden, zodat je krijgt waar je recht op hebt.

Op 1 september 2016 heb je al een loonsverhoging gekregen van 1%. Wat komt daar nu nog bij?

 • Op 31 december krijg je nog een eenmalige uitkering van 0,5% over je totale loon.
 • Op 1 januari komt er nog een verhoging van je salaris bij van 0,4%.
  De cao loopt af op 30 juni 2018. Er volgen nog loonsverhogingen voor jou op 1 juli 2017 en 1 januari 2018. Je krijgt er daardoor nog eens minimaal 0,8% bij. Het gaat om een minimum, omdat is afgesproken dat steeds de verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) op alle schaallonen wordt toegepast. De verhoging van het WML is steeds gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in Nederland. Deze zal naar verwachting hoger uitpakken dan het afgesproken minimum van 0,4% per keer. In de afgelopen jaren heeft de stijging namelijk steeds gelegen tussen 0,4% en 1,11%.

Wil je meedenken over jouw cao?
In de huidige cao, die onderdeel is van de cao fashion, sport en lifestyle, zijn afspraken gemaakt over de modernisering van de cao. Het gaat dan om de volgende onderwerpen:

 • Wensen en behoeften van werkgevers en medewerkers op het gebied van werktijden, flexibiliteit en zeggenschap van medewerkers over werktijden.
 • Het volledig systeem van toeslagen, waaronder begrepen de regelingen rondom feestdagen (te weten de toeslagen en de feestdagenregeling zelf), moderniseren. Hierbij worden de werkbeleving van de medewerker, de mogelijkheid van zelfroosteren en de gewijzigde winkelopenstelling meegenomen.
 • Keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden voor medewerkers.
 • Mogelijkheden om een individueel scholingsbudget te vormen.

Binnenkort starten de gesprekken hierover. CNV Vakmensen wil medewerkers betrekken bij deze gesprekken door een klankbordgroep in te richten. Wil jij meepraten, meedenken en meebeslissen over je eigen arbeidsvoorwaarden? Dan is dit je kans! Meld je bij mij aan.

Problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!
Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Wordt de cao niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld?
            
Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren.

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl
Postbus 2525
3500 GM Utrecht

Ontvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid