Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden akkoord met nieuwe cao Woondetailhandel

Na 6 jaar zonder cao is er eindelijk een nieuwe cao voor de woondetailhandel. Onze leden zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat.

Het feit dat het belangrijk is weer een cao te hebben gaf de doorslag, waarbij op 1 april de lonen stijgen met 2,75%. Vooral op de verlaging van de zondagtoeslag naar 50% was kritiek.

Deze cao is niet zonder pijn tot stand gekomen. Jullie reageerden kritisch op de verlaging van de zondagtoeslag. Daarnaast was een hogere loonsverhoging volgens jullie op zijn plaats geweest vanwege het feit dat er al jarenlang sprake is van stilstand. Realisme over het feit dat dit onderhandelingsresultaat nu het maximaal haalbare is gaf uiteindelijk de doorslag. Nog langer geen cao zorgt uiteindelijk alleen maar voor een situatie, waarin arbeidsvoorwaarden verder onder druk komen te staan en werkgevers nieuwe medewerkers kunnen aannemen op het wettelijk minimum. Het feit dat er weer een cao is geeft zekerheid en markeert een punt, waarvandaan weer verder gebouwd kan worden aan verbetering van arbeidsvoorwaarden.

De afspraken samengevat
 • Loonstijging van 2,75% per 1 april 2017 en 1% per 1 januari 2018 over het loon voor zover dit valt binnen de salarisschalen.
 • De invoering van een nieuw loongebouw waarbij je snellere en grotere stappen kunt maken naar het maximum van de salarisschalen.
 • De zondagtoeslag wordt verlaagd van 100% naar 50%. De verlaging wordt gedurende minimaal 1 jaar en maximaal 7 jaar volledig gecompenseerd. De precieze lengte van de compensatie is afhankelijk van je aantal dienstjaren en hoe lang je bedrijf al op zondag open is.
 • Vanwege de verlaging van de zondagtoeslag krijgen medewerkers die in 2016 meer dan 12 zondagen hebben gewerkt en dus het hardste geraakt worden bovenop de bovenstaande compensatie nog een loonsverhoging van 0,75% aan het eind van de compensatieperiode, waarmee voor deze groep de totale loonsverhoging op 4,5% komt.
 • Leden van de vakbonden die partij zijn bij deze cao en nu al lid zijn, dus ook leden van CNV Vakmensen, krijgen de vakbondscontributie over de jaren 2017 en 2018 volledig vergoed. Bij een maximale maandcontributie van € 18 komt dat neer op € 216 per jaar.
 • De cao wordt geïntegreerd met de cao voor fashion, sport en lifestyle (FSL). Er zijn verschillen tussen beide cao’s. Voor het grootste deel blijven de betere en oude afspraken uit de cao wonen van kracht.
Op dit moment worden alle afspraken verwerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is ontvang je die van ons.

Problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!
Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Wordt de cao niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld? Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren.

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid