Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV leden werkzaam in de optiekbranche

Eind januari gaat CNV Vakmensen in gesprek met de werkgevers in de optiekbranche over een cao.

Heldere afspraken over je werk
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor al je collega’s, met heldere afspraken over je salaris, je overuren, je verlof, je pensioen en je opleidingsmogelijkheden. Die wens kwam helder uit de enquête die wij afgelopen zomer uitvoerden onder medewerkers in de optiekbranche. Opticiens zijn trots op hun vak en doen hun werk met plezier, maar er is al jaren geen cao. Daarom ga ik eind januari in gesprek met de werkgevers in de optiekbranche.

Laat ik met het goede nieuws beginnen. De belangrijkste conclusie uit de enquête is dat twee derde van de medewerkers bij opticiens met plezier naar hun werk gaan en tevreden zijn met de arbeidsvoorwaarden. Maar ruim een derde van jullie collega’s vindt dat het salaris achterblijft. Er zijn vooral klachten over het niet uitbetalen van verplicht voor- en nawerk.

Over het ontbreken van een cao zijn medewerkers in de optiek heel helder: maar liefst 88% wil dat er weer een cao komt, zodat voor iedereen helder is wat je verdient en wat je rechten zijn als het gaat om salaris, overuren, verlof, opleiding en pensioen.

Groeien in je werk
De meeste medewerkers in optiekbranche willen groeien in hun werk. Dat verklaart dat het overgrote deel van medewerkers graag een persoonlijk opleidingsbudget wil om een cursus of opleiding te volgen. En ook dat kan in een cao worden geregeld. Een groot deel van jullie collega’s geeft daarbij aan daarbij ook zelf te willen investeren in ‘beter worden in je vak’.

Wat voor veel collega’s een echt probleem is, is de werkdruk. Uit de enquête blijkt dat veel medewerkers in de branche te maken hebben met onderbezetting in de winkels en dat er vaak nauwelijks tijd is om even pauze te nemen, simpelweg omdat er geen collega is om het werk op te vangen.

In gesprek met jullie werkgevers
Eind januari ga ik namens jullie -onze leden- met de werkgeversvereniging in gesprek over de uitkomsten van de enquête. Het doel is: jullie werk beter maken en kijken of we uiteindelijk een cao af kunnen sluiten.

Om dat goed voor jullie te kunnen doen heb ik 2 dingen nodig. Allereerst: jullie input. En daarnaast: veel vakbondsleden. Jullie input is nodig om goede afspraken te maken. Veel vakbondsleden is nodig om die afspraken ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Willen wij echt iets verbeteren, dan zullen wij dat met zoveel mogelijk mensen samen moeten doen.

Heb je vragen opmerkingen of goede ideeën, laat het me weten.

Job Marskamp
Bestuurder
Bereikbaar via 06-23909865 of j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid