Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Detailhandel non-food

Cao Wonen

Looptijd: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018

Op deze pagina kun je de cao downloaden voor woonwinkels. In de cao wonen lees je de meest actuele afspraken over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen, veilig en gezond werken in woonwinkels.

Na 6 jaar zonder cao is er sinds 2016 een nieuwe cao Wonen. Deze is geïntegreerd met de cao Fashion, Sport & Lifestyle. Met deze cao stijgen de lonen in anderhalf jaar met 3,75%.

De cao-afspraken samengevat 

 • Loonstijging van 2,75% per 1 april 2017 en 1% per 1 januari 2018 over het loon voor zover dit valt binnen de salarisschalen.
 • De invoering van een nieuw loongebouw, waarbij je snellere en grotere stappen kunt maken naar het maximum van de salarisschalen.
 • De zondagtoeslag wordt verlaagd van 100% naar 50%. De verlaging wordt gedurende maximaal 7 jaar volledig gecompenseerd. De precieze lengte van de compensatie is afhankelijk van je aantal dienstjaren en hoe lang je bedrijf al op zondag open is.
 • Vanwege de verlaging van de zondagtoeslag krijgen medewerkers die in 2016 meer dan 12 zondagen hebben gewerkt en dus het hardste geraakt worden bovenop de bovenstaande compensatie nog een loonsverhoging van 0,75%, waarmee voor deze groep de totale loonsverhoging op 4,5% komt.
 • Leden van de vakbonden die partij zijn bij deze cao en nu al lid zijn, dus ook leden van CNV Vakmensen, krijgen de vakbondscontributie over de jaren 2017 en 2018 volledig vergoed. Bij een maximale maandcontributie van € 18 komt dat neer op € 216 per jaar.
 • De cao wordt geïntegreerd met de cao voor Fashion, sport en lifestyle (FSL). Er zijn verschillen tussen beide cao’s. Voor het grootste deel blijven de betere en oude afspraken uit de cao wonen van kracht. Zie de bijlage voor het totale overzicht.

Downloaden


Je Achterban: online community voor al jouw vragen

Heb je een vraag over jouw werk in de winkel, de cao of werk en inkomen in het algemeen? Dan kun je ook terecht op Je Achterban, onze online community waar je 24 uur per dag je vragen kunt stellen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen. 

Ga naar Je Achterban


Cao verlopen?

 • De einddatum van de cao is verstreken. Wat nu?

  Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, geldt de oude nog

  Soms is de looptijd van een cao al verstreken maar is er nog geen nieuwe cao. In dat geval geldt de oude cao nog steeds. Dit wordt nawerking genoemd. Nawerking betekent dat, zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, de oude cao blijft gelden voor werknemers die voordat de cao afliep in dienst waren. Zodra er een nieuw cao-akkoord is én de nieuwe tekst is gereed, verschijnt deze op de website.


 • De oude cao is verlopen en er is een nieuwe cao. Geldt die al?

  De afspraken gelden vanaf de ingangsdatum

  Het kan even duren voordat de nieuwe cao-tekst klaar is. De nieuwe afspraken gelden al vanaf de ingangsdatum van de nieuwe cao. Zodra er een nieuw cao akkoord is én de nieuwe tekst gereed is, verschijnt de nieuwe tekst op deze site.

 • Wat betekent 'algemeen verbindend verklaard'?

  De gemaakte afspraken gelden voor alle ondernemingen

  Als de vakbond een cao afspreekt met een hele serie bedrijven – een bedrijfstak – dan kan bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd. Als de minister instemt met dat verzoek, dan gelden de gemaakte afspraken voor alle ondernemingen in die bedrijfstak. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard.

 • Geldt de Algemeen verbindend verklaring ook na afloop van de cao?

  Nee, de Algemeen verbindend verklaring verloopt gelijk met de cao!

  Let dus op op je rechten en plichten na het aflopen van de cao, en kijk wat daarover in je eigen arbeidsovereenkomst staat. Als in je eigen arbeidsovereenkomst staat dat je een salaris moet krijgen van € 1.000 per maand en vervolgens geldt een cao met een loon van € 1.500 die algemeen verbind verklaard is, dan is je werkgever verplicht om die € 1.500 euro te betalen. Als de cao afgelopen is en daarmee ook de Algemeen verbindend verklaring kan je werkgever weer terugvallen op de oorspronkelijke afspraak in je arbeidsovereenkomst van € 1.000.