Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Detailhandel non-food

Cao Tuincentra

Looptijd: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018

Op deze pagina kun je de cao downloaden voor tuincentra. In de cao Tuincentra lees je de meest actuele afspraken over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen, veilig en gezond werken in tuincentra.

De  cao Tuincentra is geïntegreerd met de cao Fashion, sport en lifestyle (FSL).

Loonsverhoging

  • Op 1 september 2016 heb je een loonsverhoging van 1% gekregen.
  • Op 31 december 2016 volgde een eenmalige uitkering van 0,5% over het totale loon.
  • Per 1 januari 2017 is je loon met 0,4% omhoog gegaan.
  • Per 1 juli 2017 is je loon met 0,89% omhoog gegaan.
  • Op 1 januari 2018 volgt nog een loonsverhoging.

De hoogte daarvan is minimaal 0,4%. Het gaat om een minimum, omdat is afgesproken dat op 1 juli 2017 en op 1 januari 2018 de verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) op alle schaallonen wordt toegepast. De verhoging van het WML is gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in Nederland en zal naar verwachting hoger uitpakken dan het afgesproken minimum van 0,4%.

Meer invloed op werktijden

Er is afgesproken dat we met deze cao onderzoek gaan doen naar mogelijkheden om je meer invloed te geven op je werktijden en daarbij ook het volledig systeem van toeslagen mee te nemen. Toeslagen zijn immers een compensatie voor het werken op onaangename uren. Als je zelf meer invloed hebt op je eigen werktijden, zijn er vanzelf minder uren die voor jou onaangenaam zijn om te werken. In die samenhang willen we hier naar gaan kijken, waarbij we natuurlijk altijd de financiële gevolgen van maatregelen ook meewegen.

Functiewaardering en loontabel

Per 31 december 2016 ben je aan de hand van het functiewaarderingssysteem uit de cao FSL ingedeeld in de loontabellen uit die cao. Soms bieden die loontabellen een beter perspectief en meer groeimogelijkheden. Daar waar dat niet het geval is, is afgesproken dat jij als medewerker voor de komende 5 jaar het perspectief en de groei behoudt zoals je die nu ook hebt, inclusief komende loonsverhogingen. Ook zal je er na die periode nooit op achteruitgaan. 

Meer regie over je loopbaan

Het organiseren van meer scholings- en loopbaanmogelijkheden om je positie op de arbeidsmarkt te versterken is eveneens een belangrijk element in de nieuwe cao. We zijn ons er goed van bewust dat jij de kans moet krijgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Daar gaan we de komende jaren hard aan werken. Je kunt gebruik maken van een loopbaanscan en je krijgt meer instrumenten in handen waarmee je je kunt ontwikkelen. Voor ons is de ontwikkeling van een persoonlijk scholingsbudget een belangrijk doel. Ook hiervan houden we je op de hoogte.

 

Downloaden

Je Achterban: online community voor al jouw vragen

Heb je een vraag over jouw werk in de winkel, de cao Tuincentra of werk en inkomen in het algemeen? Dan kun je ook terecht op Je Achterban, onze online community waar je 24 uur per dag je vragen kunt stellen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen. 

Ga naar Je Achterban