Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Werken tijdens feestdagen in tuincentra

Steeds meer tuincentra zijn gewoon open tijdens feestdagen. Als medewerker kun jij daarmee te maken krijgen. Maar waar heb je dan precies recht op en waartoe kun je verplicht wordený In deze nieuwsbrief vind je informatie over de afspraken die hierover gemaakt zijn in je cao.

Eerste en tweede kerstdag
Werken op deze dagen is vrijwillig. Werk je wel op eerste kerstdag of tweede kerstdag dan krijg je een toeslag van 100%. Ben je normaal gesproken ingeroosterd op één van beide dagen (zondag en/of maandag), maar werk je niet, dan krijg je die dag wel uitbetaald voor de ingeroosterde uren.

Nieuwjaarsdag
Werken op deze dag is vrijwillig. Werk je wel op nieuwjaarsdag (dit jaar op een zondag) dan krijg je een toeslag van 100%. Ben je normaal gesproken ingeroosterd op deze dag (zondag), maar werk je niet, dan krijg je die dag wel uitbetaald voor de ingeroosterde uren.

Loonsverhogingen
Op 1 september 2016 heb je al een loonsverhoging gekregen van 1%. Op 31 december krijg je nog een eenmalige uitkering van 0,5% over je totale loon. Op 1 januari 2017 komt er nog een verhoging van je salaris bij van 0,4%. De cao loopt af op 30 juni 2018. Er volgen nog loonsverhogingen voor jou op 1 juli 2017 en 1 januari 2018. Je krijgt er daardoor nog eens minimaal 0,8% bij. Het gaat om een minimum, omdat is afgesproken dat steeds de verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) op alle schaallonen wordt toegepast. De verhoging van het WML is steeds gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in Nederland. Deze zal naar verwachting hoger uitpakken dan het afgesproken minimum van 0,4% per keer. In de afgelopen jaren heeft de stijging namelijk steeds gelegen tussen 0,4% en 1,11%.

Modernisering cao
In de huidige cao zijn afspraken gemaakt over de modernisering van de cao. Samen met de werkgevers willen we kijken of we tot afspraken kunnen komen die passen bij deze tijd en die tegelijkertijd de positie van medewerkers versterken. Voor ons is het gesprek hierover van doorslaggevend belang geweest bij het afsluiten van de huidige cao. Onze agendapunten zijn:
  • Wensen en behoeften van werkgevers en medewerkers op het gebied van werktijden, flexibiliteit en zeggenschap van medewerkers over hun werktijden inclusief twee pilots zelfroosteren.
  • Het volledig systeem van toeslagen waaronder begrepen de regelingen rondom feestdagen (te weten de toeslagen en de feestdagenregeling zelf), te moderniseren. Hierbij worden de werkbeleving van de medewerker, de mogelijkheid van zelfroosteren en de gewijzigde winkelopenstelling meegenomen.
  • Keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden voor medewerkers.
  • Mogelijkheden om een individueel scholingsbudget te vormen.
Binnenkort starten de gesprekken. Deze gesprekken worden begeleid door een extern bureau. CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat ook jij betrokken bent bij de inhoud. Over de vraag hoe we dat precies gaan doen houden we je op de hoogte.

Problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!
Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Wordt de cao niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld?
                
Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren.


CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid