Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Functiewaardering tuincentra

In de nieuwe cao fashion, sport en lifestyle (FSL) is een nieuw loongebouw opgenomen voor medewerkers uit tuincentra. CNV Vakmensen krijgt veel vragen of deze indeling goed gaat. In deze nieuwsbrief geven we uitleg of je goed bent ingedeeld.

De cao voor medewerkers in tuincentra is samen gegaan met de cao fashion, sport en lifestyle (FSL). Onderdeel van dit samengaan is dat de functies van medewerkers in tuincentra voor 31 december 2016 ingedeeld moesten worden in een nieuwe loontabel voor tuincentrummedewerkers, die nu onderdeel uitmaakt van de cao FSL, door middel van functiewaardering.

Hoe werkt functiewaardering?
Via functiewaardering wordt het gewicht van functies bepaald door middel van een functiewaarderingssysteem. Binnen de cao FSL wordt het CATS systeem gebruikt. Dit systeem kent waarde toe aan onderdelen van je functie, waarbij je functiebeschrijving het uitgangspunt is. Er wordt daarbij onder meer gekeken naar de aard van je werkzaamheden, de verantwoordelijkheden die je hebt, het kennisniveau dat je nodig hebt en de mate waarin je bijvoorbeeld klantcontact hebt. Tussen de functies ontstaat zo een rangorde van licht tot zwaar. Deze rangorde is de basis voor de indeling in de loontabel tuincentra, die bestaat uit de schalen A/B tot en met I.

Zelf controleren via Functiewijzer
Je kunt zelf controleren of jouw functie in de juiste schaal van de loontabel tuincentra is ingedeeld. Via de website http://www.functiewijzer.nu/ kun je via een aantal vragen over je functie zelf checken in welke salarisschaal je valt. Het is goed om dit te controleren zodat je zeker weet dat je krijgt waar je recht op hebt.

Loontabel en salaris
Op onze website kun je de nieuwste loontabel vinden en kijken in welke salarisschaal je valt: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/detailhandel-non-food/cao-tuincentra. De indeling in de nieuwe loontabel heeft pas effect als je in 2017 een ervaringsjaar bereikt. Je krijgt dan eerst het ervaringsjaar toegekend volgens de oude loontabel en daarna wordt je ingedeeld in de nieuwe loontabel in de eerstvolgende hogere trede.

Ander perspectief?
Het kan zijn dat je doorgroeimogelijkheden in loon in de nieuwe loontabel slechter is dan de indeling in de oude loontabel. In dat geval is afgesproken dat je nog vijf jaar recht hebt op je oude doorgroeimogelijkheden. Het is dus de komende vijf jaar goed om steeds ook de oude loontabel te raadplegen om te kijken of hier sprake van is. Deze oude loontabel groeit mee met de loonsverhogingen die zijn afgesproken en staat ook op onze website.

Boven het maximum geen loonsverhoging
Zit je boven het maximum van je loonschaal dan ontvang je geen loonsverhogingen. CNV Vakmensen wil in een volgende cao deze afspraak niet meer maken. Maar nu geldt dat helaas wel. Je krijgt in zo’n geval pas weer een loonsverhoging als het maximum van de schaal (je huidige schaal of de oude schaal) je eigen salaris heeft ingehaald.

Loonsverhogingen
Op 1 januari was er een verhoging van je salaris van 0,4%. De cao loopt af op 30 juni 2018. Er volgen nog loonsverhogingen voor jou op 1 juli 2017 en 1 januari 2018. Je krijgt er daardoor nog eens minimaal 0,8% bij. Het gaat om een minimum, omdat is afgesproken dat steeds de verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) op alle schaallonen wordt toegepast. De verhoging van het WML is steeds gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in Nederland. Deze zal naar verwachting hoger uitpakken dan het afgesproken minimum van 0,4% per keer. In de afgelopen jaren heeft de stijging namelijk steeds gelegen tussen 0,4% en 1,11%. 

Problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!
Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Wordt de cao niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld?
Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren.

 

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
E: w.breunesse@cnvvakmensen.nl
T: 06-20471879
Twitter: @WesselBreunesse

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid