Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Retail Non-Food Nieuws

Leden akkoord met nieuwe cao Fashion Sport en Lifestyle

De leden hebben in overgrote meerderheid aangegeven het belangrijk te vinden dat CNV Vakmensen weer betrokken is bij de cao fashion, sport en lifestyle door in te stemmen met het onderhandelingsresultaat. Daarmee is er definitief een nieuwe cao tot stand, waarin afspraken staan over je arbeidsvoorwaarden.

De cao geldt voor de komende twee jaar. Zodra het nieuwe cao-boekje beschikbaar is, zullen we die verspreiden.

Verhoging loonschalen

Deze maand nog worden de schaallonen verhoogd met 0,83%. Vervolgens volgen er nog drie loonsverhogingen op 1 januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari 2018. De hoogte van deze loonsverhogingen is steeds minimaal 0,4%, waardoor je gedurende de looptijd van deze cao verzekerd bent van een loonsverhoging van minimaal 2% (0,83 + 0,4 + 0,4 + 0,4 = 2,03%). Het gaat om een minimum omdat is afgesproken dat steeds de verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) op alle schaallonen wordt toegepast. De ervaring leert dat deze verhoging vrijwel altijd hoger uitpakt dan de afgesproken 0,4%. Als je buiten de schaallonen valt krijg je per 1 januari 2017 een eenmalige loonsverhoging van 0,5%. CNV Vakmensen zal je steeds op tijd informeren wat de daadwerkelijke loonsverhogingen worden. 

Zorg om toeslagen en invloed op werktijden

Leden hebben ondanks de instemming met de cao ook hun zorgen geuit over de toekomst van de toeslagen in de detailhandel. De lonen worden door veel medewerkers als laag ervaren en de toeslagen bieden vaak nog iets extra’s. De zorg zit niet zozeer in de andere afspraken over de toeslagen voor het werken op avonden, zoals die nu zijn gemaakt (van maandag tot en met zaterdag een toeslag van 50% als je tussen 22.00 uur en 24.00 uur werkt). Vooral over de toeslag voor het werken op zon- en feestdagen maakt men zich zorgen. Daarom heeft CNV Vakmensen nu geen slechtere afspraken hierover gemaakt.

Wel hebben we afgesproken om onderzoek te doen naar mogelijkheden om je meer invloed te geven op je werktijden en daarbij ook het volledig systeem van toeslagen mee te nemen. Toeslagen zijn immers een compensatie voor het werken op onaangename uren. Als je zelf meer invloed hebt op je eigen werktijden zijn er vanzelf minder uren die voor jou onaangenaam zijn om te werken. In die samenhang willen we hier naar gaan kijken, waarbij we natuurlijk altijd de financiële gevolgen van maatregelen ook meewegen. Daarom zal er in een tweetal bedrijven geëxperimenteerd worden om medewerkers echt zelf aan het stuur te zetten, als het gaat om de invulling van het werkrooster. We houden je op de hoogte. 

Meer regie op je loopbaan

Het organiseren van meer scholings- en loopbaanmogelijkheden om je positie op de arbeidsmarkt te versterken is eveneens een belangrijk element in de nieuwe cao. We zijn ons er goed van bewust dat jij de kans moet krijgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Daar gaan we de komende jaren hard aan werken. Je kunt gebruik maken van een loopbaanscan en je krijgt meer instrumenten in handen, waarmee je je kunt ontwikkelen. Voor ons is de ontwikkeling van een persoonlijk scholingsbudget een belangrijk doel. Ook hiervan houden we je op de hoogte. 

Vragen, problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!

Heb je vragen over de nieuwe cao? Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? De cao wordt niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld? Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren en je plezier in werk kunnen vergroten. 

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl
Postbus 2525
3500 GM  Utrecht

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid