Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe cao parfumerieën en juweliers een feit

Na 2011 is er eindelijk weer een cao voor medewerkers in juweliers- en parfumeriezaken. De leden van CNV Vakmensen hebben dat besloten. Goed nieuws, omdat er daarmee een einde komt aan de jarenlange stilstand. Hieronder vind je de belangrijkste afspraken op een rij en de complete cao-tekst.

Met de nieuwe cao is afgesproken dat voortaan de cao Fashion, Sport en Lifestyle (FSL) van toepassing is. Deze cao kent een basisgedeelte voor heel veel winkelmedewerkers en aparte afspraken in een zogenaamde module. In de bijlage kun je de complete cao raadplegen en zie je dat er een module is voor juweliers en parfumerieën. De belangrijkste afspraken op een rij zijn:
 • loonsverhogingen per 1 augustus 2017 van 0,89% als je het maximum van je nieuwe schaal (zie volgende punt) nog niet hebt bereikt. Wel is afgesproken dat als er binnen jouw bedrijf collectieve loonsverhogingen zijn gegeven sinds 1 januari 2016 deze verrekend mogen worden met deze verhoging. Vervolgens komt er per 1 januari 2018 een vergelijkbaar percentage bij zodat het totaal rond de 1,8% zal liggen. Op 30 juni 2018 loopt de cao af en gaan wij weer voor je onderhandelen over een nieuwe salarisverhoging.
 • je wordt voor 1 augustus met je functie ingedeeld in het loongebouw mode van de cao FSL. Dat loongebouw is beter omdat de maxima van de schalen hoger liggen. Afhankelijk van je huidige salaris krijg je dus meer perspectief.
 • met de nieuwe cao krijg je recht op niet inroosterbare dagen. Werk je minder dan 20 uur dan zijn dat er 2, werk je meer dan 20 uur dan is dat er 1.
 • verder heeft de cao uitgebreidere regelingen voor oudere werknemers zoals het recht om 80% te gaan werken tegen 85% loon en 100% pensioenopbouw en een roostervrije zaterdag per maand.
 • de cao kent een sociaal fonds, van waaruit geïnvesteerd wordt in maatregelen op het gebied van scholing, duurzame inzetbaarheid en mogelijkheden om medewerkers meer grip te geven op werktijden.
Maar er zijn ook verschillen
Met de overgang naar de cao FSL zijn er ook verschillen. Deze verschillen hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te compenseren:
 • de toeslag voor het werken op zondag gaat per 1 juli 2017 naar 50%. Als je in de periode 1 juli 2016 tot en met 1 juli 2017 op zondag werkte en bereid blijft om dit te doen wordt het verschil gecompenseerd op basis van het aantal uren dat je in genoemde periode hebt gewerkt.
 • de toeslag voor het werken op koopavonden verdwijnt ook. Ook dit wordt gecompenseerd via een loonsverhoging op basis van het aantal koopavonden dat je in de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 hebt gewerkt.
 • in de nieuwe cao kun je iets flexibeler worden ingezet. In plaats van een bandbreedte van 25% is er nu een bandbreedte van 35% waarbinnen je meer of minder uren ingezet kan worden. Daar staat tegenover dat de huidige overwerkregeling die beter is dan de cao FSL behouden blijft.
 • de cao FSL kent geen plaatsvervangingstoeslag, maar deze blijft gelukkig behouden.
Kritiek
Ondanks het feit dat de meeste leden hebben ingestemd met de cao was er ook kritiek. Waarom stijgen de lonen niet harder? Na jarenlange stilstand begrijpt CNV Vakmensen die kritiek. Wij verwachten door de aansluiting bij een gotere cao in de toekomst structurele afspraken te kunnen blijven maken over je inkomen. Lange tijd was er onduidelijkheid of er überhaupt nog een cao zou komen, dus het is belangrijk dat die basis er weer ligt. En jouw signaal nemen we zeer serieus. Bij de onderhandelingen over een nieuwe cao in 2018 zullen we ons hard maken voor een goede loonsverhoging.

Stel al je vragen op Je Achterban
CNV Vakmensen heeft een nieuw online platform: Je Achterban. Hier kun je al je vragen kwijt over werk en inkomen en meepraten over jouw arbeidsvoorwaarden en jouw cao. 

Vragen, problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!
Heb je vragen over je cao? Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? De cao wordt niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld? Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren en je werkplezier vergroten.  

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder handel
Email: w.breunesse@cnvvakmensen.nl
Telefoon of WhatsApp: 06-20471879
Twitter: @WesselBreunesse
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid