Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Update Hema cao

De vorige keer berichtte ik jou dat CNV Vakmensen, ondanks de wens van Hema om zich aan te sluiten bij de Fashion, Sport & Lifestyle cao, nog steeds inzette op vernieuwing / modernisering van de eigen Hema cao. Hierover hebben we deze week verder gepraat met jouw werkgever.

Vakbonden en Hema hebben nog eens heel indringend met elkaar gesproken en goed geluisterd naar elkaars standpunten en argumenten. Dat heeft geleid tot een goede discussie waarbij Hema ook blijk gaf begrip te hebben voor onze zienswijze en de gevoeligheden omtrent hun eerdere inzet en dit niet te willen negeren. 

Van onze kant willen en kunnen wij de ogen ook niet sluiten voor de situatie waarin HEMA nu zit. Het gaat nog niet goed en alle zeilen moeten worden bijgezet om het tij te keren. Ik heb daarom al een aantal keer aangegeven dat het CNV bereid is om te praten over het vernieuwen c.q. moderniseren van de huidige HEMA cao, zodat deze meer aansluit bij de huidige tijdsgeest, de maatschappelijke ontwikkelingen en tevens de fexibiliteit in zich heeft om ondersteunend te zijn aan de plannen van de winkelketen. Ook wij willen namelijk dat HEMA de moeilijke tijd waarin het nu zit goed doorkomt en een mooie duurzame toekomst tegemoet kan gaan. 

Maar ik heb ook bij de directie aangegeven dat het CNV wel een probleem zou hebben met het versoberen van de arbeidsvoorwaarden van de huidige medewerkers. Deze mededeling is goed begrepen door HEMA en de directie heeft de bereidheid getoond om hier nader naar te kijken en op zoek te gaan naar oplossingen die daarop aansluiten. 

Zoals je leest is de strijd nog niet gestreden en ligt toch alles weer open. Ook de weg die HEMA eerst wilde bewandelen blijkt niet in beton gegoten. Dat er wat moet gebeuren, dat de kosten over de gehele linie omlaag moeten (dus ook als het gaat om personeelskosten), staat als een paal boven water, voor iedereeen! Maar op welke wijze, via welke weg, daar zijn we nu over in  gesprek en hier gaan we in de komende weken over doorpraten. Jouw belang en die van jouw collega's staan hierbij voor het CNV voorop, maar waarbij de uitkomst ook moet passen binnen het bredere plan van de HEMA om er weer bovenop te komen en waarmee tegelijkertijd gebouwd wordt aan een duurzame toekomst van deze mooie winkelketen.    

Ik hou je op de hoogte!

Meer leden = meer invloed!
Jij bent al lid, maar jouw collega misschien nog niet. Stuur daarom deze mail door naar jouw niet georganiseerde collega’s. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker! We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren, bijvoorbeeld op juridisch vlak. Jouw collega kan lid worden door te gaan naar https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden


Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030 751 1950 of ook er e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid