Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe cao VGT is een feit

De leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid ingestemd met de nieuwe cao voor grootwinkelbedrijven in textiel (VGT). Daarmee is de nieuwe cao een feit.

De cao is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Vooral de leden die in dienst zijn gekomen voor 1 september 2013 hadden kritiek op de hoogte van de loonsverhoging van 1%. CNV Vakmensen snapt dat goed. De loonontwikkeling blijft achter doordat in de afgelopen jaren steeds cao’s zijn afgesproken met hele beperkte afspraken. In de onderhandelingen was er nu geen ruimte om betere afspraken te maken. Als dat had gekund, hadden we dat gedaan. En daarom is het oordeel van de meerderheid van de leden nu dat we beter iets kunnen afspreken dan dat er helemaal geen nieuwe cao komt. Dat laatste leidt alleen maar tot verdere uitholling van arbeidsvoorwaarden. Daarbij komt dat wij een verslechtering van afspraken over toeslagen, overwerk, loondoorbetaling bij ziekte en maatregelen voor oudere medewerkers hebben voorkomen. Ook krijg je het recht op niet inroosterbare dagen en ontstaat er extra verlof op basis van de lengte van je dienstverband.

Voor de groep medewerkers die na 1 september 2013 in dienst zijn gekomen gaan de afspraken uit de cao fashion, sport en lifestyle (FSL) één op één gelden. Dat betekent onder andere dat de salarisschalen per 1 april met 2,77% verhoogd worden. Verder wordt voor deze groep medewerkers de toeslag voor het werken op zaterdagavond en zondag verlaagd van 100% naar 50%. Wel is er afgesproken dat dit voor huidige medewerkers gecompenseerd wordt, zodat je er niet op achteruit gaat. Daarnaast wordt de loondoorbetaling bij ziekte gewijzigd en krijg je het recht op niet inroosterbare dagen.

Cao-boekje
De afspraken die we hebben gemaakt worden verwerkt in een nieuw cao-boekje. Zodra deze beschikbaar is zullen we die verspreiden. Dat zal waarschijnlijk het laatste boekje worden voor een aparte VGT cao omdat met deze nieuwe cao de basis wordt gelegd voor de overgang naar de cao FSL. Vanuit die cao gaan we weer bouwen aan verhoging van de lonen en moderne regelingen op het gebied van scholing, loopbaan en zeggenschap van medewerkers over werktijden.

Problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar! Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Wordt de cao niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld? Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren.


Wessel Breunesse
w.breunesse@cnvvakmensen.nl
06-20471879
@WesselBreunesse

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid