Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Grootwinkelbedrijf in textiel

Faillissement Vögele

De rechtbank heeft Charles Vögele failliet verklaard. Twee curatoren zijn er nu mee bezig. Ook een eventuele doorstart wordt daarbij onderzocht. Voor jou als medewerker is het een onzekere en daardoor beroerde tijd; los van de uitkomst.

Bij een (dreigend) faillissement komt er veel op je af. Raak jij je baan kwijt? Krijg jij nog wel salaris? Van wie dan? En hoe lang nog? Komt er misschien een doorstart? En: hoe gaat het dan verder?

CNV Vakmensen wil je alvast informeren over de belangrijkste zaken waarmee jij te maken krijgt.

Wat gebeurt er bij een faillissement?

Als een bedrijf in financiële moeilijkheden zit, dan leidt dat in het ergste geval tot een faillissement. Het bedrijf bestaat niet langer en alle werknemers verliezen hun baan. Schuldeisers - zoals leveranciers, banken, maar ook zelfs de eigen werknemers - kunnen een faillissement aanvragen. Een curator wikkelt het faillissement af.

Zo ver komt het (gelukkig) niet altijd. Een bedrijf in nood kan bij de rechtbank uitstel van betaling aanvragen: surseance heet dat. De rechter benoemt dan een bewindvoerder (curator). Die probeert financieel orde op zaken te stellen. Want misschien is het bedrijf nog te redden en een faillissement te voorkomen. Tijdens deze surseance van betaling blijf jij gewoon aan het werk en je hebt recht op salaris.

Mislukt die reddingspoging echter, dan verklaart de rechtbank het bedrijf failliet. Soms bereidt de curator al eerder - in stilte - een overname voor. Direct na het faillissement wordt het bedrijf dan overgenomen door een nieuwe eigenaar. Zo’n aanpak wordt prepack- of een flitsfaillissement genoemd.

Wat moet jij doen?

Als het bedrijf failliet is verklaard, betekent dit niet dat je meteen thuiszit. Voor (de waarde van) het bedrijf kan het namelijk belangrijk zijn dat het werk doorgaat. Zolang je opzegtermijn loopt, ben je nog gewoon in dienst. De curator is nu de baas. Die kan dus bepalen dat je nog gewoon doorwerkt. 

Intussen moet je een aantal dingen doen:

 1. Meld je aan als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf.
 2. Schrijf je werkgever een brief, waarin staat hoeveel loon, vakantiegeld, vakantiedagen, atv-dagen, reiskostenvergoedingen en declaraties je nog tegoed hebt. Stuur deze brief – we noemen dat een vordering - ook naar de curator, liefst aangetekend. CNV Vakmensen kan je hierbij helpen.
 3. Vraag een faillissementsuitkering aan bij het UWV. Meestal krijg je hiervoor vanzelf een aanvraagformulier, bijvoorbeeld tijdens een informatiebijeenkomst op het bedrijf. Neem anders contact op met het UWV of met CNV Vakmensen.
 4. Zoek alvast ander werk. Vind je tijdens de opzegtermijn al een andere baan? Overleg dan met de curator of je eerder weg mag.
 5. Heb je vragen? Neem contact op met CNV Vakmensen. Mail naar cnvinfo@cnv.nl of bel 030 75 11 007.

Overname of doorstart

Een (bijna-)faillissement betekent niet dat alle hoop verloren is. Er is misschien een nieuwe eigenaar te vinden of een doorstart blijkt mogelijk. Bij een bedrijfsovername neemt een ander bedrijf de bijna-failliete boedel over, inclusief het personeel. Je komt dan automatisch in dienst van de nieuwe werkgever en houdt jouw rechten.

Bij een doorstart na een faillissement ga je niet automatisch mee naar de nieuwe onderneming. De nieuwe werkgever bepaalt namelijk zelf hoeveel en welke werknemers hij overneemt. Kun je wél mee in de doorstart, dan krijg je een nieuwe arbeidsovereenkomst. Die kán nadeliger zijn dan wat je eerder had. Maar je hebt dan nog wel werk.

Werkloosheid en WW

Als het einde van je opzegtermijn in zicht komt, en je hebt nog geen nieuwe baan, dan krijg je te maken met de WW (Werkloosheidswet). Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 33 maanden. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe langer de uitkeringsperiode. Sinds 1 januari 2016 wordt de uitkeringsduur stapsgewijs verkort tot maximaal 24 maanden. CNV Vakmensen onderhandelt over plannen om toch weer een WW-uitkering tot 36 maanden mogelijk te maken.

Lees hier alles over de WW-uitkering

Loopbaansupport detailhandel

Het is goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. In de detailhandel zijn loopbaancoaches van Loopbaansupport Detailhandel werkzaam. Zij kunnen jou helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Via Loopbaansupport detailhandel kun je workshops volgen en kosteloos gebruikmaken van een loopbaantraject.

Lees meer

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen kan jou helpen bij de controle op een juiste afwikkeling van het faillissement. Onze deskundigen weten aan welke verplichting alle betrokkenen moeten voldoen. Opzegtermijnen bijvoorbeeld, maar ook de juiste hoogte van een werkloosheidsuitkering, om maar eens wat te noemen. En omdat die verband houdt met je laatste loon, is een goede controle zeker geen luxe!

Ben jij nog geen lid?

Dan is het nu zeker een goed moment om dat alsnog te worden. Zodat je bent verzekerd van de juiste hulp en juridische bijstand, mocht dat nodig zijn. Een half jaar lang krijg je 50% korting op het lidmaatschap. De contributie daarna hangt af van de hoogte van jouw inkomen/uitkering.

Word lid

Vragen?

Je kunt met vragen of opmerkingen ook terecht bij je bestuurder, Pien Zijlstra-Jukema.

Telefonisch: 06-20471885
E-mail: p.zijlstra@cnvvakmensen.nl.

Meepraten

Heb jij vragen of wil je met al jouw collega’s van andere filialen van gedachten wisselen? Kom nu naar Je Achterban

Vögele

 

Word nu lid

 • Deskundig advies  
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

En ontvang 50% korting

Als je onraad ruikt...

Een faillissement komt meestal niet uit de lucht vallen. Vaak zijn er vooraf al signalen dat het niet goed gaat: jouw werkgever betaalt z’n rekeningen niet meer. Salaris of toegezegde uitkeringen blijven ineens uit. Is dat het geval? Wacht dan niet af, maar neem meteen contact op met CNV Vakmensen.

Contact

Tips

 • Bewaar van alle documenten en brieven die je opstuurt naar de curator of het UWV een kopie voor jouw eigen administratie. Dit voorkomt later discussie of twijfel.
 • Ga niet zomaar akkoord met een nieuwe arbeidsovereenkomst als je die krijgt aangeboden. Neem altijd contact op met CNV Vakmensen voor advies. Dat voorkomt dat je zomaar arbeidsvoorwaarden kwijtraakt.

Faillissement

 • Wat doet een curator?

  Na een faillissement is de curator de baas over het bedrijf.

  Het is zijn taak om de onderneming zo duur mogelijk te verkopen. Dan krijgen immers nog zoveel mogelijk schuldeisers alsnog hun geld. 

  De curator ontslaat alle werknemers. Je krijgt hierover thuis een brief. De curator moet hierbij rekening houden met een opzegtermijn (maximaal 6 weken). Voor oudere werknemers kan een langere opzegtermijn gelden. CNV Vakmensen of het UWV kan jou vertellen wat voor jou geldt.
 • Is een doorstart mogelijk?

  De curator wil heel snel weten of het misschien mogelijk is dat het bedrijf blijft bestaan, met een nieuwe eigenaar.

  Misschien kan het bedrijf in afgeslankte vorm verder. Zo’n doorstart biedt perspectief voor werknemers. Maar meestal niet voor iedereen, omdat het gaat om een afgeslankt bedrijf met minder kosten.
 • Waar heb ik nog recht op?

  Als het bedrijf failliet is, neemt het UWV de betalingsverplichtingen grotendeels over.

  We hebben het dan over:

  Achterstallig loon

  Dit is het loon dat je nog tegoed hebt over een periode van maximaal 13 weken vóór de ‘opzegdatum’ (de datum waarop de curator je dienstverband opzegt). Het gaat niet alleen om je gewone salaris, maar ook om overuren, onkostenvergoedingen, spaarloon, dertiende maand, atv/adv-dagen.

  Het loon over de periode van de opzegtermijn

  Het gaat hier om het salaris over de periode tot maximaal zes weken na de opzegdatum.

  Vakantiegeld, vakantierechten, pensioenpremies, tijdspaarfonds

  Het UWV vergoedt vakantiegeld, vakantierechten, pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds. Dit geldt voor een periode van maximaal een jaar, teruggerekend vanaf het einde van het dienstverband.
 • Wanneer krijg ik mijn geld?

  Het UWV beoordeelt de vordering (zie jouw to-do-lijstje onder 2) die je hebt ingediend.

  Het kan even duren voordat je het geld binnen hebt. Je kunt wel een voorschot aanvragen bij het UWV.