Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Vogele
Sluiten
"CNV Vakmensen helpt je verder"
Vögele failliet verklaart
De rechtbank verklaarde Charles Vögele failliet. Twee curatoren zijn er nu mee bezig. Ook een eventuele doorstart wordt daarbij onderzocht. Voor jou als medewerker is het een onzekere, en daardoor beroerde tijd; los van de uitkomst.

Lees meer

Detailhandel non-food

Cao Grootwinkelbedrijf in textiel

Looptijd: 1 april 2017 tot en met 30 juni 2018

Op deze pagina kun je de cao downloaden voor het grootwinkelbedrijf in textiel. In de cao Vereniging Grootwinkelbedrijven in Textiel lees je de meest actuele afspraken over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen, veilig en gezond werken in het grootwinkelbedrijf in textiel.

Downloaden

Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag!

Cao verlopen?

 • De einddatum van de cao is verstreken. Wat nu?

  Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, geldt de oude nog

  Soms is de looptijd van een cao al verstreken maar is er nog geen nieuwe cao. In dat geval geldt de oude cao nog steeds. Dit wordt nawerking genoemd. Nawerking betekent dat, zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, de oude cao blijft gelden voor werknemers die voordat de cao afliep in dienst waren. Zodra er een nieuw cao-akkoord is én de nieuwe tekst is gereed, verschijnt deze op de website.


 • De oude cao is verlopen en er is een nieuwe cao. Geldt die al?

  De afspraken gelden vanaf de ingangsdatum

  Het kan even duren voordat de nieuwe cao-tekst klaar is. De nieuwe afspraken gelden al vanaf de ingangsdatum van de nieuwe cao. Zodra er een nieuw cao akkoord is én de nieuwe tekst gereed is, verschijnt de nieuwe tekst op deze site.

 • Wat betekent 'algemeen verbindend verklaard'?

  De gemaakte afspraken gelden voor alle ondernemingen

  Als de vakbond een cao afspreekt met een hele serie bedrijven – een bedrijfstak – dan kan bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd. Als de minister instemt met dat verzoek, dan gelden de gemaakte afspraken voor alle ondernemingen in die bedrijfstak. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard.

 • Geldt de Algemeen verbindend verklaring ook na afloop van de cao?

  Nee, de Algemeen verbindend verklaring verloopt gelijk met de cao!

  Let dus op op je rechten en plichten na het aflopen van de cao, en kijk wat daarover in je eigen arbeidsovereenkomst staat. Als in je eigen arbeidsovereenkomst staat dat je een salaris moet krijgen van € 1.000 per maand en vervolgens geldt een cao met een loon van € 1.500 die algemeen verbind verklaard is, dan is je werkgever verplicht om die € 1.500 euro te betalen. Als de cao afgelopen is en daarmee ook de Algemeen verbindend verklaring kan je werkgever weer terugvallen op de oorspronkelijke afspraak in je arbeidsovereenkomst van € 1.000.