Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem over verlenging sociaal plan Blokker Holding

De afgelopen periode hebben vakbonden met de Blokker Holding en haar werkmaatschappijen onderhandeld over een verlenging van het sociaal plan dat halverwege mei van dit jaar afloopt. Na een aantal goede constructieve gesprekken hebben we een akkoord bereikt waarover wij jou graag willen informeren.

Nu is het woord aan jou – Stem!
Om de gevolgen voor getroffen medewerkers van mogelijke toekomstige organisatiewijzigingen binnen de Blokker Holding en de tot Blokker Holding behorende werkmaatschappijen op te vangen, heeft CNV Vakmensen steeds aangegeven dat wat ons betreft er weinig hoefde te wijzigen aan het sociaal plan zoals dat nu al geldt. In het sociaal plan zijn maar een aantal zinvolle aanpassingen opgenomen op basis van de ervaringen met het sociaal plan in het afgelopen jaar. Hier zijn we tevreden mee. 

Maar nu ben jij aan zet. Laat weten wat jij vindt van het resultaat. Je kunt digitaal je stem uitbrengen via deze link op onze website tot en met maandag 6 maart. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/detailhandel-non-food/cao-blokker. De nieuwsbrief vind je onderaan de pagina ‘Blokker’. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres. 

Waarom ook alweer een sociaal plan voor de gehele Blokker Holding?
De Blokker Holding en haar werkmaatschappijen zijn op dit moment druk bezig om te werken aan de toekomstbestendigheid van de bedrijven. Hiervoor is het noodzakelijk om te anticiperen op de zware tijden waarin zij zich nu bevinden, de bedrijfsvoering waar nodig efficiënter in te richten en in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten. Het is erg verstandig dat er voor de eventuele gevolgen voor medewerkers een goed sociaal vangnet is in de vorm van een sociaal plan. Hiermee wordt er namelijk duidelijkheid gecreëerd over op welke wijze, indien noodzakelijk, de gevolgen voor medewerkers zo goed mogelijk opgevangen worden. 

Aanpassingen aan sociaal plan ten opzichte van de vorige
Er is niet veel gewijzigd. De twee belangrijkste aanpassingen zijn te vinden in artikel 7 en 14. Aanpassingen hebben plaatsgevonden op basis van de ervaringen met het huidige sociaal plan.

In artikel 7 zijn in de volgorde die bij herplaatsing gehanteerd zal worden, de eerste twee punten toegevoegd.

In artikel 14 is de afspraak betreffende het vrijgesteld worden van werk om zo meer ruimte te hebben om activiteiten te ondernemen voor het vinden van ander werk, op een andere wijze ingevuld. Op de wijze zoals nu aangepast is het mogelijk om over een langere periode hieraan tijd te besteden en komt de dagelijkse bezetting van het filiaal ook minder in gevaar. CNV Vakmensen verwacht dat deze afspraak voor medewerkers meer aansluit bij zijn of haar investering in het vinden van ander werk. 

CNV staat voor jou klaar
Wie het ook treft, eventuele toekomstige organisatiewijzigingen waarbij medewerkers hun baan kunnen verliezen, is en blijft een trieste situatie met impact op de gehele organisatie, van hoog tot laag; zowel voor de getroffen medewerkers zelf als voor de achterblijvende collega’s. CNV Vakmensen onderhandelt dan ook niet alleen over een deugdelijk sociaal plan, maar leden kunnen natuurlijk ook als het gaat om (juridisch) advies, begeleiding en ondersteuning altijd op ons rekenen. 

Praat met jouw collega over het lidmaatschap van CNV
Jij bent al lid, maar je collega misschien nog niet. Praat over het belang van een lidmaatschap van CNV Vakmensen. Voor informatie verwijzen wij jou en jouw collega’s graag naar: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden. 

Als jij vragen/opmerkingen hebt, of als je extra informatie hebt waarvan jij vermoedt dat het belangrijk is dat CNV Vakmensen dit weet, kan je terecht bij jouw bestuurder.

Martijn den Heijer
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 16 49 72
E: m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid