Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Update cao onderhandelingen ETD

Deze week hebben we weer met de werkgeversdelegatie gesproken over een nieuwe cao in de Elektrotechnische Detailhandel (ETD). In deze nieuwsbrief geef ik graag een update.

Tijdens het overleg van deze week hebben we de voorstellen van CNV Vakmensen en die van werkgevers inhoudelijk besproken. Vooral op loon liggen we nog wel een eind uit elkaar. Dit komt enerzijds door de situatie in de branche en anderzijds, niet onbelangrijk, de noodzakelijke verhoging van de pensioenpremie van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel (BPFD). 

Om de pensioenen te kunnen blijven betalen moet in heel veel pensioenfondsen de premie omhoog en/of de pensioenopbouw omlaag. Deze situatie treft ook het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel waar de medewerkers in de ETD onder vallen. Er wordt al maanden onderhandeld door vakbonden en werkgevers in BPFD om te komen tot een begaanbaar pad. Het ziet er naar uit dat er een akkoord ligt om de noodzakelijke premieverhoging volledig te laten betalen door werkgevers.  
Er is een verdeelsleutel in BPFD voor de betaling van de pensioenpremie: 70% werkgevers en 30% werknemers. Maar dit verschil wordt dus nog wat groter als werkgevers de volledige verhoging gaan betalen. Op andere tafels worden ook wel afspraken gemaakt om de premieverhoging gewoon op basis van de verdeelsleutel onder werkemers en werkgevers te verdelen. Het is mooi dat werkgevers in de detailhandel de gehele premieverhoging voor hun rekening nemen.  

De werkgevers binnen de ETD zien hun loonkosten dan verhoogd worden als gevolg van de hogere pensioenlasten en nemen dit mee in de totale loonruimte die zij zien voor een nieuwe ETD cao. Het maakt het gesprek over een loonsverhoging er niet gemakkelijker op. Werkgevers hebben aangegeven dat er nog wel wat onderhandelbare ruimte is, maar dat de 3% die CNV Vakmensen heeft voorgesteld wat hun betreft bij lange na niet reëel is.

Over een week of twee zit ik weer met werkgevers om de tafel om te kijken of we elkaar kunnen naderen en er daarmee perspectief ontstaat op een nieuwe cao. CNV Vakmensen beoordeelt in dit kader een uitkomst altijd op basis van een totaalpakket aan afspraken waarbij voor ons de loonsverhoging en voortzetting van de leerrekening (het opleiden en ontwikkelen van medewerkers) de belangrijkste speerpunten zijn. Maar ook de mogelijke premieverhoging die volledig door werkgevers zal worden betaald, is dan een issue zijn die moet worden meegewogen in datzelfde totaalpakket. 

<< LAAT MIJ WETEN WAT JIJ HIERVAN VIND>>
De volgende onderhandelingsronde vindt half oktober plaats. Ik hou jullie op de hoogte!

Heb jij vragen/opmerkingen over de onderhandelingen of over andere werk gerelateerde onderwerpen, dan kun je die ook 24/7 op Je Achterban stellen. Ik beantwoord graag jouw vragen. 

Martijn den Heijer
Bestuurder / Onderhandelaar

030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl 
Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid