Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Update cao onderhandelingen ETD

De onderhandelingen voor de cao voor de Elektrotechnische Detailhandel vorderen gestaag. In constructieve sfeer hebben we nu een aantal keer gesproken.

Zoals al vaker aangegeven bevinden veel bedrijven in de sector zich momenteel nog in een lastige situatie. Uit de cijfers blijkt ook dat het over het algemeen in de detailhandel beter gaat, maar dat de elektrotechnische detailhandel daar nog wel op achter blijft en nog onvoldoende profiteert van de verbeterde economie.

Loon
Als we dan naar het loon kijken, ligt er inmiddels een bod van werkgevers op tafel van 1,25% op jaarbasis. Tijdens het laatste overleg zijn werkgevers een kwart procent omhoog gegaan, want hun openingsbod lag op 1%. CNV Vakmensen heeft daarop opnieuw aangegeven dat we oog hebben voor de economische situatie van de sector, maar dat we vinden dat het percentage nog wat opgeschroefd moet worden. We hebben tijdens de laatste onderhandelingsronde wel het idee gekregen dat er nog iets aan ruimte bij werkgevers zit, maar hoe veel dat is, daar zal hopelijk binnenkort meer duidelijkheid over komen.

Toeslagen
Zoals jullie weten zien werkgevers graag dat de toeslagen meer aansluiten bij de ontwikkelingen in de detailhandel. Ook binnen de elektrotechnische detailhandel zijn de openingstijden de afgelopen jaren steeds verder verruimd. CNV Vakmensen heeft aangegeven, zoals al in een eerdere nieuwsbrief gemeld, hiervoor niet direct de deur in het slot te gooien. Wij zien die ontwikkelingen om ons heen namelijk ook. Voor CNV Vakmensen is het hierbij wel belangrijk dat dit voor de medewerkers die zo'n toeslag ontvangen gecompenseerd gaat worden. Hiervoor moet dan een fatsoenlijke afspraak komen! CNV Vakmensen heeft werkgevers op het spoor gezet om te kijken naar hoe dit elders in de detailhandel al is gebeurd. Werkgevers zullen hier de volgende keer op terugkomen.

Duurzame Inzetbaarheid
CNV Vakmensen vindt het positief dat cao partijen gezamenlijk het belang van duurzame inzetbaarheid onderkennen. De crisisjaren hebben zoals gezegd laten zien hoe belangrijk het is dat jij en jouw collega’s duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Ons gezamenlijk initiatief, het Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED), speelt hierin al een rol, maar ook onze voorstellen over een loopbaanscan eens in de drie jaar en het persoonlijk opleidingsbudget kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. Op dit moment zijn CNV Vakmensen en de werkgevers nog in gesprek over hoe we een en ander passend kunnen maken voor de sector, zodat het ook echt een bijdrage kan leveren aan de doelstelling, namelijk: een duurzaam inzetbare medewerker door bevordering van zijn of haar arbeidsmarktpositie.

Hoe nu verder?
Binnenkort zullen we verder praten over onder andere de onderwerpen zoals die in deze nieuwsbrief aan de orde zijn gekomen. We houden jou en jouw collega’s op de hoogte!

Meer leden = meer invloed Jij bent al lid, maar jouw collega misschien nog niet. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker. We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren. Jouw collega kan lid worden door te gaan naar https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030-7511007 of ook er e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid