Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingen nieuwe cao ETD van start

Eind juni heeft de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao plaatsgevonden. CNV Vakmensen heeft evenals de werkgeversdelegatie en de collega vakbond haar voorstellen toegelicht. In september worden de onderhandelingen vervolgd.

In juni hebben jullie de voorstellen van CNV Vakmensen voor een nieuwe cao in concept ontvangen met het verzoek om eventuele aanvullende ideeën en wensen aan ons door te geven. In de bijlage treffen jullie de definitieve voorstellenbrief aan waarmee we de onderhandelingen zijn gestart.


Wat betreft de werkgevers hebben zij, alvorens ze een toelichting gaven op hun voorstellen, eerst een inkijkje gegeven in de huidige economische situatie van de sector. Dat was geen heel positief verhaal. Er is volgens werkgevers nog steeds sprake van een daling van het volume en de omzet. Daarnaast staan de prijzen stevige onder druk. Er is bijvoorbeeld ook steeds meer concurrentie van (buitenlandse) online aanbieders. Het beeld van werkgevers is, dat het op macro niveau goed gaat met Nederland, maar dat de Elekrotechnische Detailhandel hier nog bij achter blijft.


Voor werkgevers dient de rode draad in de onderhandelingen te zijn, dat er een toekomstbestendige cao komt waardoor de sector aantrekkelijk blijft voor (toekomstige) medewerkers. De belangrijkste issues waarmee werkgevers dit onder andere willen bereiken zijn:

 • Het aanpassen van toeslagen op zondagen en avonden, waardoor de concurrentiepositie zou verbeteren en dit goed zou zijn voor de werkgelegenheid;
 • Duurzame inzetbaarheid; investering in de loopbaan waarbij het bevorderen van de arbeidsmarktpositie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werkgever en medewerker moet worden gezien;
 • Afspraken maken waarmee het aantrekkelijker wordt om als medewerkers mantelzorg te gaan geven; werkgevers willen hierbij kijken naar de mogelijkheid tot het creëren van maatwerk;
 • Het mogelijk maken van doel-sparen; hierbij kan een medewerkers gedurende een bepaalde tijd vakantiedagen opsparen, alsook dat extra dagen bijgekocht kunnen worden, om deze in één keer op te nemen voor een bepaald doel;
 • Het mogelijk maken van een all-in loon voor bijbanen en tussenbanen;
 • Een cao met een looptijd van twee jaar met een passend loonbod waarbij werkgevers rekening willen houden met het economisch klimaat in de sector; ook willen zij hierbij rekening houden met andere kostenverhogende afspraken die voortvloeien uit een eventueel cao akkoord en de wettelijke aanpassing van de Wet Minimum Loon (WML).

CNV Vakmensen constateert dat, als we kijken naar onze eigen voorstellen, er absoluut raakvlakken zijn met de voorstellen van werkgevers, denk bijvoorbeeld aan de thema’s opleiding en ontwikkeling van medewerkers én mantelzorg. We constateren ook dat de economische situatie in de sector nog niet goed is en de onderhandelingen over het loon een lastige gaat worden. Verder is hun voorstel om de toeslagen aan te passen een gevoelig issue. Tijdens de volgende onderhandelingsronden moeten de werkgevers maar gaan uitleggen hoe zij dit zien en op welke manier zij dit willen gaan compenseren. Pas dan kunnen we hier meer over zeggen.

Voor CNV Vakmensen geldt dat wij op het eind het totaalpakket voor een nieuwe cao zullen beoordelen. Dit moet de toets der kritiek kunnen weerstaan. We kijken dan bijvoorbeeld niet alleen naar de loonafspraak die passend moet zijn, maar ook naar de kwalitatieve afspraken die we voor jullie hebben kunnen maken.


Na de volgende onderhandelingsronde in september informeren wij jullie opnieuw over de voortgang. Wordt vervolgd dus!

Meer leden = meer invloed!
Jij bent al lid, maar jouw collega misschien nog niet. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker. We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren. Jouw collega kan lid worden door te gaan naar https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden


Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030-7511007 of ook er e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid